Sökning: "Cornelia Lindberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cornelia Lindberg.

 1. 1. Hållbar cykelplanering i Linköping? : En studie om Cykellänken i Linköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Cornelia Lindberg; Alice Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Travel demand management; säkerhet; tillgänglighet framkomlighet; cykelplanering; Linköpings kommun;

  Sammanfattning : Bicycle planning is a current topic for planning for sustainable travel, both in Sweden and internationally. The purpose of this study is to investigate how bicycle planning can be implemented to make cities more sustainable. LÄS MER

 2. 2. Det är inte jag, det är du - motstridiga medborgardiskurser och demokrati i Landskrona

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erika Staffas Lindberg; Cornelia Fridén; [2016]
  Nyckelord :Demokrati; medborgare; Landskrona; värdegrund; diskursanalys; Mörkenstam; analogikedjor; stigmatisering; politik; kommunal förvaltning; offentlig förvaltning; Liberalerna; Dahl; Vägval Landskrona; bidragsberoende; befolkningssammansättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan Liberalerna tog över makten i Landskrona pågår en offensiv politik för att hantera höga nivåer av kriminalitet, arbetslöshet och bidragsberoende genom att attrahera en resursstark befolkning i syfte att uppnå befolkningsmässig balans. Den höga andelen utrikes födda till följd av de senaste 30 årens inflyttning anses ha förvärrat ett redan stagnerat näringsliv. LÄS MER