Sökning: "Cornelia Lindstad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cornelia Lindstad.

 1. 1. Does reporting on involvement in poverty alleviation affect the cost of equity? - Empirical evidence based on listed companies in Sweden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cornelia Lindstad; Isabelle Österberg; [2021-01-28]
  Nyckelord :Fama-French; Cost of Equity; Poverty; CSR; Swedish Stock Market;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to conclude whether there is a difference in the effect on the cost of equity between companies involved in targeted poverty alleviation and companies that are not involved. Previous research indicates that increased transparency and sustainability reporting have a positive effect on the cost of equity and therefore this study aims to add research in this area. LÄS MER

 2. 2. De tuffa tonåren - Nyblivna tonåringars matvanor och attityder ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Cornelia Lindstad; Emma Widerström; [2015-08-10]
  Nyckelord :Hälsosam mat; matvanor; ungdomar; ätmönster;

  Sammanfattning : Hur matvanor och ätbeteenden formas och ser ut i tonåren har effekt på hälsan och påverkarhur kostmönstren ser ut i vuxen ålder. Kunskap, uppfattningar och attityder är alla faktorersom påverkar hur ungdomars matvanor utvecklas. LÄS MER