Sökning: "Cornelia Ljungberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cornelia Ljungberg.

 1. 1. Vad innebär grannsamverkan? : En komparativ analys av åtgärder inom grannsamverkan kopplat till bostadsinbrott på Södermalm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Cecilia Fucik; Cornelia Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :neighborhood watch; burglary; routine activity theory; social control; comparative analysis; grannsamverkan; bostadsinbrott; rutinaktivitetsteorin; social kontroll; komparativ analys;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilken betydelse införandet av grannsamverkan har på antalet bostadsinbrott. Den försökte även besvara vilka typer av åtgärder inom grannsamverkan som används samt likheter och skillnader mellan dessa, kopplat till områden i Södermalms stadsdelsområde. LÄS MER

 2. 2. Hur skapar arbetsteam mening? - En studie av det vardagliga arbetet på en ambulansavdelning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Hanna Andersson; Cornelia Ljungberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER