Sökning: "Cornelia Lundgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cornelia Lundgren.

  1. 1. Surrogatarrangemang och barnets bästa

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Cornelia Lundgren; Annica Grundel; [2018]
    Nyckelord :Surrogatmoderskap; USA; barnets bästa; rättslig förälder; rättsliga föräldrar; moderskapspresumtion; moderskap; faderskap;

    Sammanfattning : I Sverige är det inte tillåtet att genomföra surrogatarrangemang inom den svenska sjukvården. De som inte själva kan genomgå en graviditet, t.ex. manliga samkönade par, ges idag inget alternativ inom assisterad befruktning för att lösa barnlöshet. LÄS MER