Sökning: "Cornelia Niklasson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Cornelia Niklasson.

 1. 1. "Nej, vänta nu, den här kan ju inte simma" : En kvalitativ studie om sim- och vattenundervisning på gymnasienivå

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Evelina Messing; Cornelia Niklasson; [2016]
  Nyckelord :simundervisning; simkunnighet; säkerhet; gymnasiet; inramning; prestationskod; kompetenskod;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att undersöka på vilket sätt lärare i idrott och hälsa använder sig av sim- och vattenundervisning i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet.Hur resonerar lärarna kring sin sim- och vattenundervisning på gymnasiet? Hur motiverar lärarna valet att antingen inkludera eller exkludera sim- och vattenundervisning i ämnet idrott och hälsa?  MetodDenna studie bygger på en kvalitativ forskningsmetod där vi har intervjuat sex lärare i idrott och hälsa på gymnasiet utifrån halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Mannen som satte skräck i en stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Josefin Blennow; Anette Niklasson; Cornelia Nortier; [2013-04-26]
  Nyckelord :Mannen som satte skräck i en stad;

  Sammanfattning : Syfte. Vårt huvudsakliga syfte består i att se hur Aftonbladet och Nerikes Allehanda porträtterat Eliasson samt att ta fram tänkbara förklaringar till varför framställningen ser ut som den gör? För att besvara detta avser vi utgå ifrån en rad grundläggande frågeställningar... LÄS MER

 3. 3. Kan cancer innebära mer än lidande? : Patienters upplevelser av sjukdom, behandlingsrelaterade biverkningar och omvårdnad samt copingstrategier vid huvud- och halscancer

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Cornelia Niklasson; Emelie Sarenmalm; [2013]
  Nyckelord :Head and neck cancer; experiences; treatment; coping; literature review; Huvud- och halscancer; upplevelser; behandling; coping; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer i huvud- och halsområdet är den sjätte vanligaste cancerdiagnosen i världen. Begreppet huvud- och halscancer innefattar läppcancer, cancer i näsa och bihålor, i munhåla och svalg, struphuvud, på stämbanden och i spottkörtlarna. De vanligaste behandlingsformerna är kirurgi, strålbehandling och cytostatikabehandling. LÄS MER