Sökning: "Cornelia Werkelid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cornelia Werkelid.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med substansberoende. : En litteraturöversikt.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

    Författare :Cornelia Werkelid; [2021]
    Nyckelord :Litteraturöversikt; Sjuksköterskor; Substansberoende; Vårdrelation;

    Sammanfattning : Bakgrund: Substansberoende är en sjukdom som orsakas av flera olika faktorer. Att varaberoende av en substans som alkohol eller droger innebär att en stor del av vardagen utgörs av att skaffa och inta substansen. Ett substansberoende kan leda till flera olika psykiska och fysiska sjukdomar. LÄS MER