Sökning: "Corona"

Visar resultat 1 - 5 av 629 uppsatser innehållade ordet Corona.

 1. 1. Den geopolitiska krisen i Ukrainas påverkan på Svenska Företags Leveranskedjor - En Analys av Svenska Företags respons inom Livsmedels- samt Järn- och Metallindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Jansson; Petter Ekholm; [2024-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den pågående geopolitiska krisen i Ukraina har lett till omfattande konsekvenser för samhället i stort, men i synnerhet bidragit till komplikationer för företag inom olika branscher att bedriva sin verksamhet. Krisen har medfört globalt ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser där vi i denna studie kommer fokusera på hur svenska företag med handelskopplingar till Ukraina och Ryssland. LÄS MER

 2. 2. En studie om hur covid 19- pandemin har påverkat svenskarnas statliga och institutionella förtroende

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Georg Forsell Blomberg; [2024]
  Nyckelord :Förtroende; tillit; statliga organ; myndigheter; covid-19; coronavirus; pandemi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The coronavirus was first detected in late 2019 in Wuhan, China and spread rapidly around the world. In 2020, the World Health Organization declared the disease a pandemic. This study examines the impact between the COVID-19 pandemic and Swedish citizens' trust in the state and government agencies. LÄS MER

 3. 3. Yrkesverksammas syn på barns utsatthet för våld i hemmet under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Linn Neuman Gullbrandsson; Magda Johannesson; [2024]
  Nyckelord :Corona pandemic; professionals; domestic violence; children; risk factors.; Coronapandemin; yrkesverksamma; våld i hemmet; barn; riskfaktorer.;

  Sammanfattning : Barns utsatthet för våld i hemmet är ett samhällsproblem som skadar ett barn både fysiskt och psykiskt. Det blir därför av stor vikt att barn får det stöd och skydd som är nödvändigt. När viruset covid-19 bröt ut och orsakade coronapandemin påverkades stora delar av samhället, däribland barnen. LÄS MER

 4. 4. Fritidshemmens verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sandra Schädlich; Jenny Andersson; [2023-10-26]
  Nyckelord :Fritidshem; corona; rekreation; relationer; struktur; aktiviteter; lärmiljö och utmanande barn;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vårdnadshavares, pedagogers och rektorers uppfattningar om verksamheten i fritidshem. Med våra erfarenheter kan vi se brister i verksamheten och att barns deltagande i fritidshemsverksamheten varierar, samt påvisar brister i miljön för de elever som behöver förutsägbarhet och struktur. LÄS MER

 5. 5. "They call us corona boys". A qualitative study of multilocal lifeworlds and social implications of multilocality during the Covid-19-pandemic in the area of Åre, Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Nicolai Ekecrantz; [2023-03-17]
  Nyckelord :Multilocality; urban-rural mobility; the COVID-19 pandemic; nonpermanent residents; remote working;

  Sammanfattning : In accordance with contemporary scholars, the identified increase of urban-rural mobility during the pandemic testifies that multilocality, in terms of living an everyday life in more than one place, is gaining momentum (Di Marino, 2022; Willberg, 2021). In a Swedish context, however, the qualitative research on this emerging housing phenomena is sparse, despite the rich tradition of examining nonresidential housing in terms of second homes. LÄS MER