Sökning: "Coronavirus pandemic"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade orden Coronavirus pandemic.

 1. 1. Äldres psykiska upplevelser av social isolering på särskilda boenden under Covid-19 pandemin : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alicia Danielsson; Linnea Enders; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; literature review; nursing homes; older people; social isolation.; Covid-19; litteraturöversikt; social isolering; särskilda boenden; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund När coronaviruset spred sig runt om i världen var det särskilt äldre personer som ansågs vara i riskgrupp för att bli allvarligt sjuka av viruset. Smittskyddsåtgärder infördes på särskilda boenden där äldre personer behövde begränsa sina sociala kontakter, aktiviteter ställdes in och besöksförbud genomfördes. LÄS MER

 2. 2. En studie om hur covid 19- pandemin har påverkat svenskarnas statliga och institutionella förtroende

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Georg Forsell Blomberg; [2024]
  Nyckelord :Förtroende; tillit; statliga organ; myndigheter; covid-19; coronavirus; pandemi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The coronavirus was first detected in late 2019 in Wuhan, China and spread rapidly around the world. In 2020, the World Health Organization declared the disease a pandemic. This study examines the impact between the COVID-19 pandemic and Swedish citizens' trust in the state and government agencies. LÄS MER

 3. 3. The production of recombinant 6LZE_A and NS2B-NS3 in E. coli

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master); Lunds universitet/Bioteknik (CI)

  Författare :Raluca Svensson; [2024]
  Nyckelord :coronavirus; dengue; protease; pandemic; SARS-Cov-2; DENV; viral replication; proteins; Escherichia coli; DL-BAPNA; computational modeling; recombinant protein production; biotechnology; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Even though the first coronavirus pandemic was registered in 1965, SARS-CoV-2 was better acknowledged when it caused the worldwide pandemic in 2019 in which millions of individuals lost their lives. Due to its facile way of spreading from one individual to another, the number of infected cases has gone up to more than 750 million to this day. LÄS MER

 4. 4. Oaserna : ett gestaltningsförslag för Östra kyrkogårdens minneslund och dess närmaste omgivning i Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linnéa Alverbrink; [2024]
  Nyckelord :Sigurd Lewerentz; Östra kyrkogården; urbana kyrkogårdar; multifunktionella kyrkogårdar; multikulturella kyrkogårdar; kyrkogårdsdesign; urbana grönytor; rekreation; kontemplation; meditation;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har trycket på de urbana grönområdena ökat till följd av att städerna växer. Under coronapandemin utnyttjades de gröna offentliga platserna i städerna i större utsträckning än tidigare och när SVT gjorde ett reportage om pulkaåkande barn på Skogskyrkogården i Stockholm var samhällsdebatten i gång. LÄS MER

 5. 5. E-LEARNING IN EDUCATION DURING THE PERIOD OF PANDEMIC (COVID-19)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Yavar Ghanbari; [2023-03-20]
  Nyckelord :Electronic learning; ; Coronavirus; ; Pandemic; ; Information Communication Technology; ; Delone and Mclean Information Systems Success Model;

  Sammanfattning : Purpose: The overall purpose of this study is to evaluate the success of e-learning implementation during the COVID-19 pandemic and to investigate the factors affecting it. This is examined using a case study of students of the University of Tehran (Tehran-Iran). LÄS MER