Sökning: "Corporate Bond Market"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Corporate Bond Market.

 1. 1. The Impact of COVID-19 on Corporate Capital Structure : An empirical evaluation on the pandemic in a Swedish context

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Christopher Edberg; Oliver Kjellander; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; Capital Structure; Leverage; Debt-to-Total Asset; Sweden; Trade-Off Theory; Pecking Order Theory;

  Sammanfattning : This study has strived to explore how capital structure in Swedish corporations has been affected by the COVID-19 pandemic. The study has employed both a panel regression with fixed and random effects estimation as well as a dynamic panel regression with Arellano-Bond estimators. LÄS MER

 2. 2. PEPP Talk: The Impact of the ECB's Pandemic Emergency Purchase Programme on the Corporate Bond Market

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lorenzo Gianni Günther; Emma Lundblad; [2022]
  Nyckelord :Quantitative Easing; The European Central Bank; The Pandemic Emergency Purchase Programme; Corporate Bonds; Covid-19; Credit Spread; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis aims to evaluate whether the ECB’s Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) cushioned the Covid-19 crisis’ impact on the Euro area’s corporate bond market and relieved borrowing conditions. Methodology: The methodology is based upon unbalanced panel data and difference-in-differences regressions with firm-clustered standard errors. LÄS MER

 3. 3. Hantering av svenska investerares valutarisk i amerikanska tillgångar : Hur svansrisken i en amerikansk aktie och obligationsportfölj denominerad i SEK påverkas av en optimal valutahedge

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Ivar Hedrén; Henrik Käller Åkesson; [2022]
  Nyckelord :CVaR; tail risk; foreign exchange risk; USD:SEK; hedging; covariation; CVaR; svansrisk; valutarisk; USD:SEK; hedging; samvariation;

  Sammanfattning : För investerare vars portföljer utgörs av internationella investeringar är det i synnerhet viktigt att begrunda beroendestrukturen mellan internationella investeringar och valutakurser. Detta på grund av den valutarisk som investeraren exponerar sig mot utöver de internationella tillgångarnas inneboende risk. LÄS MER

 4. 4. Corporate Bond Inventories and Liquidity Risk Pricing

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Omar Aboumaria; Alexander Ekman; [2022]
  Nyckelord :Liquidity risk; Corporate bond; Inventory cycles; Dealer Inventory;

  Sammanfattning : This paper studies the pricing of liquidity risk in the cross section of corporate bonds for the period of October 2004 to December 2020 following the method presented by Lin et al. (2011). Furthermore, it examines the relationship between liquidity pricing and inventory cycles. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Corporate Bonds in the Swedish Real Estate Sector : A study on sustainable corporate bonds in the Swedish real estate sector with focus on risk premium and driving factors

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Sara Ekelund; Eleonor von Euler; [2022]
  Nyckelord :Corporate bonds; greenium; risk premium; Företagsobligation; greenium; risk premium;

  Sammanfattning : The market for sustainable corporate bonds is booming and has been for the pastyears. Swedish real estate companies were first with issuing green corporate bonds andresponsible for the largest amount of issued corporate bonds. However, in the socialand sustainability corporate bond market, the sector is lagging. LÄS MER