Sökning: "Corporate Brand Identity"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden Corporate Brand Identity.

 1. 1. ATT SE VÄRLDEN I ETT DANSANDE K En multimodal socialsemiotisk analys av Kungsbacka Teaters profil

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Pauliina Arvidsson; [2019-09-06]
  Nyckelord :Social semiotics; multimodality; brand; corporate identity; public sector;

  Sammanfattning : To examine the semiotic resources that constitute the multimodal corporate identity of Kungsbacka Theater, specifically as expressed as signs in threeexamples: the front page and the first spread of the theater program for spring 2019 as well as the homepage of the theater’s website. The study finds that, in the examples analyzed, the signs are primarily expressed through the modes of shape, color, typography, writing and moving image. LÄS MER

 2. 2. Rebranding med företagsarvet i beaktning : en balansgång mellan tradition och innovation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Nyberg; John Örngård; Max Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Rebranding; brand heritage; brand identity; tradition; innovation; Rebranding; brand heritage; varumärkesidentitet; tradition; innovation;

  Sammanfattning : I den allt mer föränderliga modeindustrin blir det vanligare att företag väljer att rebranda sig för att upprätthålla relevans på marknaden. Rebranding kan innebära allt från subtila visuella förändringar till mer omfattande processer som att ändra en hel företagsstrategi. LÄS MER

 3. 3. Exploring brand identity practice in video game start-ups : Industrial Marketing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andreas Harding; [2019]
  Nyckelord :Brand Identity; Corporate brand; Corporate identity; Corporate brand identity; Company brand; Start-ups; Strategic brand management.;

  Sammanfattning : The video game industry is a rapidly growing industry due to technology advancements andhas made video games to a mass phenomenon. The diffusion of today’s technologies has created and expanded the video game market, both demographical and geographical, which has attracted more customers and increased the intensity of the competition. LÄS MER

 4. 4. The Influence of Internal Corporate Communicationson Brand Pride: A case study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rosol Elaies; Amanda Schreck; [2019]
  Nyckelord :Internal corporate communications; corporate identity; corporate image; reputation; brand pride;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to get a deeper understanding of brand pride as a phenomenon and acompany’s influence on employees’ brand pride through their internal corporate communicationsprocesses. In order to do this, both primary and secondary data were collected and analyzed using a qualitative case study approach. LÄS MER

 5. 5. Konst och företagande : En studie av konstsamlingars betydelse inom företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Cinzia Cairone; Ida Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Corporate art collection; art; brand image; identity; social responsibility; Konst; näringslivet; konstsamlingar; personalfrämjande; socialt ansvar; image; varumärke; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur företags konstsatsningar har initierats och vad syftet är med konstsamlingarna. Det här ansåg vi intressant att undersöka då näringslivets involvering i konst har blivit allt större runt om i världen. LÄS MER