Sökning: "Corporate Brand Identity"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Corporate Brand Identity.

 1. 1. ATT SE VÄRLDEN I ETT DANSANDE K En multimodal socialsemiotisk analys av Kungsbacka Teaters profil

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Pauliina Arvidsson; [2019-09-06]
  Nyckelord :Social semiotics; multimodality; brand; corporate identity; public sector;

  Sammanfattning : To examine the semiotic resources that constitute the multimodal corporate identity of Kungsbacka Theater, specifically as expressed as signs in threeexamples: the front page and the first spread of the theater program for spring 2019 as well as the homepage of the theater’s website. The study finds that, in the examples analyzed, the signs are primarily expressed through the modes of shape, color, typography, writing and moving image. LÄS MER

 2. 2. Rebranding med företagsarvet i beaktning : en balansgång mellan tradition och innovation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Nyberg; John Örngård; Max Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Rebranding; brand heritage; brand identity; tradition; innovation; Rebranding; brand heritage; varumärkesidentitet; tradition; innovation;

  Sammanfattning : I den allt mer föränderliga modeindustrin blir det vanligare att företag väljer att rebranda sig för att upprätthålla relevans på marknaden. Rebranding kan innebära allt från subtila visuella förändringar till mer omfattande processer som att ändra en hel företagsstrategi. LÄS MER

 3. 3. Management of Events Over Time: The Paradox of Brand Continuity and Change

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Eckerbom; Julija Jadzeviciute; Ching Yen Yang; [2019]
  Nyckelord :Events; Change Management; Core Value Framework; Corporate Brand Identity Matrix; Brand Continuity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Aim: The purpose of this paper is to understand how events manage change over time and the paradox of managing brand continuity while staying relevant. Method: Qualitative research based on secondary data. LÄS MER

 4. 4. Leadership and Brand Alignment

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Hesseborn; Hampus Harrysson; Isabell Weber; [2019]
  Nyckelord :Visibility; Brand Identity; Leadership Theory; Brand Orientation; Brand-Oriented Leadership; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this journal is to describe and analyse both the corporate leader's and the brand’s visibility in order to understand the different types of alignment between corporate leaders and brands. The research has a qualitative and inductive approach and is conducted through a multiple-case study where four leaders and their respective brands were described and analysed. LÄS MER

 5. 5. Exploring brand identity practice in video game start-ups : Industrial Marketing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andreas Harding; [2019]
  Nyckelord :Brand Identity; Corporate brand; Corporate identity; Corporate brand identity; Company brand; Start-ups; Strategic brand management.;

  Sammanfattning : The video game industry is a rapidly growing industry due to technology advancements andhas made video games to a mass phenomenon. The diffusion of today’s technologies has created and expanded the video game market, both demographical and geographical, which has attracted more customers and increased the intensity of the competition. LÄS MER