Sökning: "Corporate Brand Identity"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Corporate Brand Identity.

 1. 1. Starka styrmedel - en studie om relationen mellan arbetsgivarvarumärke och medarbetarnas organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilde Åslund; Rebecca Oldfield; [2018]
  Nyckelord :Organizational identity; Employer brand; Employee; Corporate brand; Control mechanism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Strong control mechanisms - a study of the relationship between employer brand and employee organization identity Seminar date: 2018-01-12 Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC or ECTS‐cr) Authors: Rebecca Oldfield, Mathilde Åslund Advisor: Jon Bertilsson Keywords: Organizational identity, employer brand, employee, corporate brand and control mechanism Purpose: The purpose of the thesis is to open up for an increased understanding of the concept of employer brand by examining its relationship with the employee's organizational identity with a qualitative approach and starting point in theories regarding brands and organizational culture. Methodology: The thesis is a qualitative study with a hermeneutical phenomenological approach. LÄS MER

 2. 2. Grafisk identitet i en tid av förändring. Hur uttrycks stora fordonstillverkares eco-branding i förhållande till paradigmskiftet mot krav på hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ewe Wilhelm; [2018]
  Nyckelord :eco-branding; branding; grafisk identitet; corporate identity; grafisk design; graphic design; visuell kommunikation; visual communication; hållbar utveckling; sustainability; greenwashing; fordon; automotive; transport; electric; hybrid; ehv; bmw; toyota; tesla; volvo;

  Sammanfattning : I mitt arbete ämnar jag besvara frågan “Hur uttrycks stora fordonstillverkares eco-branding i förhållande till paradigmskiftet mot krav på hållbar utveckling?”. Syftet är att undersöka svårigheterna och balansgången med eco-branding inom fordonsindustrin. LÄS MER

 3. 3. From a product-centric to a customer-centric brand identity through servitization: The case of FOSS, a Danish food safety, and quality solution provider

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madalina Manole; Kathleen Bier; [2018]
  Nyckelord :servitization; brand identity; CBIM; customer-centricity; product-centricity; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore the effects on the elements of a company’s brand identity when a firm is moving towards a customer-centric orientation by engaging in the process of servitization. By utilizing a single case study, we aspire to examine how the servitization elements portray the servitization level, as well as which elements of the Corporate Brand Identity Matrix are affected by the elements of the servitization process. LÄS MER

 4. 4. Undressing Sustainability Communication: An exploratory study of sustainable fashion brands’ online messages

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jasmin Langguth; Stefanie Schnee; [2018]
  Nyckelord :sustainability communication; online communication; sustainable fashion brands; brand identity; attitude-behaviour gap; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to provide an understanding of how successful sustainable fashion brands communicate online, since communicating sustainability efforts effectively has been identified as essential to contribute towards closing the attitude-behaviour gap. Therefore, the company perspective is taken, exploring message content and composition on corporate websites and Facebook. LÄS MER

 5. 5. Från identitet till varumärkesstrategi : En kvalitativ studie om varumärkesarbetet i Allsvenskan och Superettan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Tim Eklund; Jenny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Idrottsorganisationer; varumärke; CSR; identitet; positionering; varumärkesstrategi; Allsvenskan; Superettan.;

  Sammanfattning : Studies has shown that sports organizations have become increasingly commercialized and professionalized, which have led them to work in a manner like a company and a profitable business. Allsvenskan and Superettan in Swedish elite football for men is no exception. LÄS MER