Sökning: "Corporate Brand Personality"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Corporate Brand Personality.

 1. 1. Att ha inkluderande reklam är en självklarhet, eller? : Organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Ehn; Jenny Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Norm creativity; norm creative advertising; brand identity; organizations; marketing; communication; advertising; Normkreativ reklam; normkreativitet; reklam; organisationer; förhållningssätt; kommunikation; marknadsföring; varumärkesidentitet; varumärke;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att skapa en ökad kunskap och förståelse för organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam   Metod: En deduktiv studie av kvalitativ karaktär genomfördes genom fem intervjuer med Vattenfall, Synoptik, Sparbanken Rekarne, TUI och Vinter.   Slutsats: Studien visade att organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam varierar. LÄS MER

 2. 2. Exploring brand identity practice in video game start-ups : Industrial Marketing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andreas Harding; [2019]
  Nyckelord :Brand Identity; Corporate brand; Corporate identity; Corporate brand identity; Company brand; Start-ups; Strategic brand management.;

  Sammanfattning : The video game industry is a rapidly growing industry due to technology advancements andhas made video games to a mass phenomenon. The diffusion of today’s technologies has created and expanded the video game market, both demographical and geographical, which has attracted more customers and increased the intensity of the competition. LÄS MER

 3. 3. It’s Time To Become Brave - The Phenomenon of Social Brand Activism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carolin Bruder; Helena Lübeck; [2019]
  Nyckelord :Social Brand Activism; Brand Personality; Brand Activism; Brand-Cause Fit; Source Credibility; Company Motives; Sportswear Brands; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose - Since the phenomenon of social brand activism is an emerging concept in literature and considered as a differentiation strategy for corporate brands, the purpose of this study is to evaluate the impact of social brand activism on the different brand personality dimensions. In addition, the study aims to examine if a high brand-cause fit enhances the effectiveness of social brand activism. LÄS MER

 4. 4. Employer Branding. En kvantitativ undersökning gällande studenters uppfattning om potentiella arbetsgivare i förhållande till deras egen personlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Bergvall; Linnéa Lindgren; Frida Widerström; [2017]
  Nyckelord :Employer branding; Organisationsattraktivitet; Varumärkespersonlighet; “A corporate character scale”; “A new measure of brand personality”; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Competence Neworks: Effects on Corporate Branding in B2B SMEs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics; Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Lisa Schmelz; Gabriele Myscenkaite; Fares Youcefi; [2015]
  Nyckelord :B2B SME; Competence Network; Corporate Branding; Corporate Brand Building;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the effects of competence networks on corporate branding in B2B SMEs and to develop a conceptual model of these effects. After reviewing the relevant literature that explores the field, eight components of corporate branding in an effective growth stage of an SME have been identified. LÄS MER