Sökning: "Corporate Branding"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden Corporate Branding.

 1. 1. Attraktion vid första ögonkastet : Hur Employer Brands används för att attrahera nyexaminerade studenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Filip Mosesson; Jens Sintéus; [2018]
  Nyckelord :Employer Brand; Employer Branding; Employer Value Proposition; Employer Brand Equity;

  Sammanfattning : Konkurrensen på den svenska arbetsmarknaden om nyexaminerade universitetsstudenter har intensifierats drastiskt under de senaste åren. Svenska arbetsgivare har därför ett svårare arbete framför sig kring att hitta högkvalitativ personal som passar organisationen. LÄS MER

 2. 2. Rebranding - A Possibility without Risk? : A Case Study of Circle K

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lejla Isanovic; Olivia Rotkirch; [2018]
  Nyckelord :Branding; Acquisition; Rebranding; Customer mindset; Customer loyalty; Brand equity; Customer satisfaction;

  Sammanfattning : Background: The number of acquisitions is continuously increasing andthey are often an important source for competitive advantage. Meanwhile, acquisitions can be a hazardous investment and many do not succeed in creating the expected value. When seeking value creation, corporations can occasionally rebrand in the company. LÄS MER

 3. 3. Brand new knowledge : how knowledge-intensive startups use social media to build their corporate brand

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Gustaf Ergeer; Fredrik Sigfridsson; [2018]
  Nyckelord :Startups; Entrepreneurship; Branding; Social media; Knowledge-intensive firms; Social media marketing;

  Sammanfattning : Building a corporate brand is as a crucial resource for the survival of companies. Social media as a tool for branding practices has been emphasized in research about startups. In such research, less focus is on certain groups of startups, such as Knowledge-intensive startups (KI Startups). LÄS MER

 4. 4. Kooperativa identiteter : En kvalitativ studie av KF:s motstridiga företagsideal 1977-1987

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Karin Eklann; [2018]
  Nyckelord :corporate identity; corporate branding; history marketing; KF;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att empiriskt analysera detaljhandelsföretaget Kooperativa Förbundets förhållande till traditioner, företagsideal och marknadsföring under perioden 1977–1987. Mer precist kommer den interna tidningen Kooperatören att studeras med hjälp av de teoretiska begreppen corporate identity, corporate branding och history marketing. LÄS MER

 5. 5. Logotypens relationer - att designa en logotyp för ett undervarumärke

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Anna Björkman; [2018]
  Nyckelord :logotype; branding; brand; sub-brand; graphic design; typography; colour theory;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to create a new logotype for the student-run organisation LinTek Näringsliv (LinTek Corporate Relations), a sub-brand of the Union of Science and Technology Students at Linköping University, by means of research through design. The course of the design work followed a defined process and began with a pre-study, establishing the group’s current situation, their value words and wishes for the design. LÄS MER