Sökning: "Corporate Case Competitions"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Corporate Case Competitions.

 1. 1. Case Competitions as a Tool to Build Brands and Reputation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Judith Armenteras; Iris Politiek; [2018]
  Nyckelord :Corporate Case Competitions; strategic brand management; case competitions; brand reputation; internal branding; employer branding.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Aim: We aim to broaden the view and the understanding of what a case competition is and how it can be used beyond its use as an educational method of teaching and learning. More specifically, the purpose is to explore the phenomenon of case competitions as a branding tool from a strategic brand management perspective. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem ur olika perspektiv : En studie om belöningssystem i försäljningsföretag inom den privata tjänstesektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Rasmus Lennartsson; Oliver Carlsson; Mattias Brandt; [2017]
  Nyckelord :Reward system; contingency theory; private service sector; motivation; rewards; Belöningssystem; contingency theory; tjänstesektor; motivation; belöningar;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, 2FE24E   Titel: Belöningssystem ur olika perspektiv Författare: Mattias Brandt, Oliver Carlsson och Rasmus Lennartsson Examinator: Elin Funck Handledare: Anders Jerreling   Bakgrund och problemdiskussion: Den privata tjänstesektorn står för över halva Sveriges BNP och med en nedåtgående rörelsemarginal för denna bransch utgör ekonomistyrning en viktig funktion. Inom ekonomistyrning ingår flertalet olika styrmedel där belöningssystem utgör en del av företagens styrmix. LÄS MER

 3. 3. The new football business: a challenge for elite followers. -A case study for IFK Göteborg-

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate Business School

  Författare :Heliodoro Martin; Monica Marquez; [2001]
  Nyckelord :Football industry; transfer system; commercialisation; UEFA Champions League; elite followers; business strategy; and sp;

  Sammanfattning : A decade ago, as the 1990's opened, many small tentative steps were ventured into the new (at that time) business age. Which of football's leaders could then have foreseen the sheer scale and speed of football's economic revolution? Associated industries such as media, sportswear, advertising, and so forth have seen football as an attractive business and thus many off-the-field developments have speeded up its expansion. LÄS MER