Sökning: "Corporate Financial Performance"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade orden Corporate Financial Performance.

 1. 1. Female Corporate Leaders and Firm Financial Performance- A study of 152 Swedish Public Companies during the Period of 2010-2017

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Astrid Lindquist; Ebba Sjöstrand; [2019]
  Nyckelord :Females as corporate leaders; Gender; Financial performance; Accounting-based measures;

  Sammanfattning : This thesis tests whether there is a relationship between the presence of female corporate leaders and firm financial performance in one of the most gender equal countries in the world- Sweden. The study involves a collection of 152 Swedish public companies during a time period of eight years- from 2010 to 2017. LÄS MER

 2. 2. An empirical investigation of the relationship between green bonds issuance and firm value and financial performance

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Qinglan Huang; Yuanyuan Li; [2019]
  Nyckelord :corporate green bond; firm value; profitability;

  Sammanfattning : This thesis examines how the stock market responses to the announcement of green bond issuance and compares the different stock market reactions to the announcement of green bond issuance and the announcement of regular bond issuance through event study using stock return data. In addition, this thesis investigates the relation between the issuance of green bond and firm value as well as the association between the issuance of green bond and profitability using firm-level data from 2013 to 2018. LÄS MER

 3. 3. How does the CSR engagement of CEO’s relate to TBL performance under the condition of a decentralized organizational structure? : An example of the largest German stock-listed corporations.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Georg Danzinger; Katharina Reichmann; [2019]
  Nyckelord :CEO CSR engagement; CSR; TBL performance; Organizational structure; Decentralization; CSR disclosure;

  Sammanfattning : Recently there has been a broad discussion with regards to Corporate Social Responsibility, its general purpose, and how it is publicly disclosed. The responsibilities for the engagement in CSR activities have been primarily vested with the CEO of organizations. LÄS MER

 4. 4. Towards Equal Participation in Leadership - An empirical study on the short-term effects of a mandatory gender quota on supervisory boards in Germany

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Harini Annadanam; Aylin Shawkat; [2019]
  Nyckelord :Demand and supply of labor; labor discrimination; economics of gender; firm performance; firm employment decisions;

  Sammanfattning : With growing pressure for policy makers to address the underrepresentation of women in corporate leadership roles, it is important to analyze the effectiveness of board quotas as a demand-side intervention. This thesis examines the short-term effects of a mandatory gender quota on supervisory boards implemented in Germany in January 2016. LÄS MER

 5. 5. Kulturens modererande effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP : En kvantitativ studie på 673 börsnoterade företag i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sara Hollström; Emilia Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :CSR; CSP; ESG; Female board members; Cultural features; Hofstede; CSR; CSP; ESG; kvinnliga styrelseledamöter; kulturella särdrag; Hofstede;

  Sammanfattning : Syfte: I takt med att konsumenter och övriga intressenters medvetenhet ökar ställs det högre krav på företagens sociala prestation (CSP) för att de ska förbli framgångsrika. Dessa ökade krav har bidragit till nya restriktioner och lagar om rapportering av icke-finansiell information, för vilken företagens styrelse är ansvariga. LÄS MER