Sökning: "Corporate Financial Performance"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade orden Corporate Financial Performance.

 1. 1. Will Good Deeds Redeem Your Sins? A quantitative study of the effects of corporate charitable donations in a sin stock setting

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Mattsson; Herman Weber; [2020-08-05]
  Nyckelord :Sin Stocks; CSR; Corporate Donations; Charity; Legitimacy; Stakeholder Sentiment;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Financial Characteristics of Firms With High ESG Scores

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Frans Englich; Oscar Gedda; [2020-07-07]
  Nyckelord :CSR; ESG; CFP; CSP; sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. ESG-investerande : En studie om fonders riskjusterade avkastning utifrån hållbarhetsbetyg

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :William Broberg Piller; August Harryzon; [2020]
  Nyckelord :ESG; CSR; Morningstar Sustainability rating; Risk-adjusted return; Fund Performance; ESG; CSR; Morningstars hållbarhetsbetyg; Riskjusterad avkastning; Fondresultat;

  Sammanfattning : Hållbarhet har kommit att bli en av denna generations största utmaningar och som ett resultat av ett globalt växande klimatfokus har regeringar och mellanstatliga organisationer utformat allt mer omfattande regleringar och initiativ för att möta samhällets krav på en hållbar utveckling. Att företag ska engagera sig i hållbarhetsarbete och ta socialt ansvar anses allt mer som en självklarhet och följaktligen har hållbarhetsfrågor inte enbart fått större inslag inom företag och dess ledningsgrupper, utan även hos investerare. LÄS MER

 4. 4. The Business Case for Board Gender Diversity: Evidence from Swedish Firms

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Salomonson; Eric Engerby Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Board gender diversity; Innovation; Financial performance; Mediation; Panel data; Business and Economics;

  Sammanfattning : Gender diversity has gained a lot of attention in the corporate governance literature, reaching conflicting results whether board gender diversity has an impact on financial performance. As a consequence, we set out to investigate how board gender diversity affects financial performance through innovation using a mediation technique. LÄS MER

 5. 5. Påverkar inklusion i hållbarhetsindex aktiekurser? : En eventstudie om Dow Jones Sustainability Index North America

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Dow Jones Sustainability Index North America; ESG; event study; sustainability index; sustainable investing; Dow Jones Sustainability Index North America; ESG; eventstudie; hållbarhetsindex; hållbara investeringar;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har undersökt hur offentliggörandet av en inkludering eller exkludering ur Dow Jones Sustainability Index North America (DJSI NA) har påverkat bolagets aktiekurs. Detta för att studera relationen mellan hur bolag presterar ur hållbarhetssynpunkt mot hur de presterar finansiellt. LÄS MER