Sökning: "Corporate Financial Performance"

Visar resultat 6 - 10 av 251 uppsatser innehållade orden Corporate Financial Performance.

 1. 6. Creative Concept or Watered-down Version?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Michelsen; Alice Beckman; [2019]
  Nyckelord :Format development; Store format; Concept store; Traditional format; Customer Experience; Store Performance Evaluation; IKEA; Clas Ohlson; Portfolio Management; Sales Cannibalism; Market Penetration; Touchpoints; Revived Image; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this to study is to identify factors that influence how a concept store format contributes to a format portfolio, which will be done by exploring the concept store format from three perspectives; customers, manager, and industry experts. Philosophies of epistemology and ontology were considered, where the social constructionism stance was employed. LÄS MER

 2. 7. How does the CSR engagement of CEO’s relate to TBL performance under the condition of a decentralized organizational structure? : An example of the largest German stock-listed corporations.

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Georg Danzinger; Katharina Reichmann; [2019]
  Nyckelord :CEO CSR engagement; CSR; TBL performance; Organizational structure; Decentralization; CSR disclosure;

  Sammanfattning : Recently there has been a broad discussion with regards to Corporate Social Responsibility, its general purpose, and how it is publicly disclosed. The responsibilities for the engagement in CSR activities have been primarily vested with the CEO of organizations. LÄS MER

 3. 8. Towards Equal Participation in Leadership - An empirical study on the short-term effects of a mandatory gender quota on supervisory boards in Germany

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Harini Annadanam; Aylin Shawkat; [2019]
  Nyckelord :Demand and supply of labor; labor discrimination; economics of gender; firm performance; firm employment decisions;

  Sammanfattning : With growing pressure for policy makers to address the underrepresentation of women in corporate leadership roles, it is important to analyze the effectiveness of board quotas as a demand-side intervention. This thesis examines the short-term effects of a mandatory gender quota on supervisory boards implemented in Germany in January 2016. LÄS MER

 4. 9. Kulturens modererande effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP : En kvantitativ studie på 673 börsnoterade företag i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sara Hollström; Emilia Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :CSR; CSP; ESG; Female board members; Cultural features; Hofstede; CSR; CSP; ESG; kvinnliga styrelseledamöter; kulturella särdrag; Hofstede;

  Sammanfattning : Syfte: I takt med att konsumenter och övriga intressenters medvetenhet ökar ställs det högre krav på företagens sociala prestation (CSP) för att de ska förbli framgångsrika. Dessa ökade krav har bidragit till nya restriktioner och lagar om rapportering av icke-finansiell information, för vilken företagens styrelse är ansvariga. LÄS MER

 5. 10. Corporate Scandal: The Reputational Impact on the Financial Performance : An event study of Danske Bank's money laundering scandal

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Camilla Berglund; Benjamin Ekelund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER