Sökning: "Corporate Financial Profitability"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Corporate Financial Profitability.

 1. 1. Leder jämställda styrelser till högre lönsamhet? : En kvantitativ studie om sambandet mellan jämställda styrelser och företags lönsamhet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Victor Lindelöf; Lucas Benjaminsson; [2022]
  Nyckelord :Profitability; gender equality; company boards; Sweden; Small Cap; Mid Cap; ROE; Tobin’s Q.; Lönsamhet; jämställdhet; bolagsstyrelser; Sverige; Small Cap; Mid Cap; RE; Tobin’s Q.;

  Sammanfattning : Syfte: För tio år sedan lade EU-kommissionen fram ett förslag om direktiv gällande jämställdhet i börsnoterade företags bolagsstyrelser. 2020 återuppväcktes frågan och är idag högst aktuell. LÄS MER

 2. 2. Does CSR Actually Hurt Profitability? A Study on the Impact of US Firms' Corporate Social Responsibility Performance on Accounting and Market Metrics of Financial Profitability

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Gian Luca Hedenström; Jacopo Breschi; [2022]
  Nyckelord :CSR; Corporate Financial Profitability; Accounting and Market Profitability; Stakeholder Theory; ESG;

  Sammanfattning : Researchers have long investigated the relationship between firms' corporate social responsibility (CSR) performance and corporate financial performance (CFP) without reaching a consensus. Several scholars highlight the multiple economic benefits that firms increasing CSR performance can enjoy. LÄS MER

 3. 3. CSR och företagsvärde : En kvantitativ studie som mäter om det råder ett samband mellan Corporate Social Responsibility (CSR) och företagsvärde, utefter mätningar med Corporate Financial Performance (CFP)

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Ohanian; Josef Sultan; [2022]
  Nyckelord :Stakeholder; Corporate Social Responsibility CSR ; Corporate Financial Performance CFP ; Global Industry Classification Standards GICS ; Return on Asset ROA ; Return on Equity ROE ; Price per Earning P E ; Market value; Stakeholder;

  Sammanfattning : Sustainable business has become highly sought after today by stakeholders, which explains the importance of CSR for companies. Companies are required to work sustainably in order to legitimize themselves both in the market and society. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga styrelseledamöter och företagens finansiella lönsamhet : En paneldataanalys om effekten av kvinnor i styrelser på svenska Large Cap bolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Kristina Björling; Fredrika Norberg; [2022]
  Nyckelord :Könsfördelning; Kvinnliga styrelseledamöter; Finansiell lönsamhet; Bolagsstyrning; Styrelsesammansättningar; Agentteorin; Resursberoende teorin; Kritiska massanteorin;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har könsfördelning i styrelser varit omdiskuterat och blivit en allt viktigare fråga för att nå en hållbar utveckling i samhället. Vägen mot mer könsbalanserade styrelser har därmed implementerats via två olika initiativ i Europa för att fler kvinnor ska tillträda styrelserummet. LÄS MER

 5. 5. Är IT-sektorn intellektuell?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Eriksson; Tobias Wellenstam; Alexander Norén; [2022]
  Nyckelord :Intellectual capital; corporate performance; Value Added Intellectual Coefficient VAIC™ ; IT sector; resource-based theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Är IT-sektorn intellektuell? Seminariedatum: 2022-06-03 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 hp Författare: Philip Eriksson, Alexander Norén, Tobias Wellenstam Handledare: Kristina Artsberg Nyckelord: Intellektuellt kapital, finansiell prestation, Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™), IT-sektorn, resursbaserad teori Syfte: Undersöka huruvida det finns ett positivt samband mellan intellektuellt kapital och finansiell prestation inom IT-sektorn. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk består av de resurs- och kunskapsbaserade teorierna. LÄS MER