Sökning: "Corporate Governance"

Visar resultat 11 - 15 av 626 uppsatser innehållade orden Corporate Governance.

 1. 11. The Main Step -The Effects on Institutional Ownership of Moving from First North to The Swedish Main List

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maximilian Anstrén; Fredrik Mattsson; [2018-06-25]
  Nyckelord :Institutional Investors; Ownership Structure; Listing Change; Event Study; First North; Stockholm Stock Exchange; Difference in Differences; Investor Awareness;

  Sammanfattning : Since NASDAQ’s alternative market place First North was first launched in 2006, many firms have considered the option of taking the next step to the Swedish main exchange – the Stockholm stock exchange. While the alternative marketplace offers much to the young and immature firms, many of them quickly grow up and wish to move on to a more mature marketplace. LÄS MER

 2. 12. Medarbetarrepresentation i styrelse för en hållbar framtid? - En studie om medarbetarrepresentation i svenska styrelser och dess möjliga inverkan på hållbarhetsprestation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Hellberg; Sanna Axelsson; [2018-02-06]
  Nyckelord :Medarbetarrepresentation; styrelsedemografi; CSR; Corporate governance;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under lång tid sågs företag som en vinstmaximerande enhet somtjänade sin aktieägare. Inte sällan kännetecknades denna relation av kortsiktighet som var ettpotentiellt hinder för hållbarhet. LÄS MER

 3. 13. Kulturen som får företagen att släppa kontrollen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Thulesius; Elin Söderbergh; Nathalie Krumm; Emma Åkesson; [2018]
  Nyckelord :corporate culture; corporate values; transaction costs; control costs; safeguard; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Kulturen som får företagen att släppa kontrollen - En studie i syfte att utforska sambandet mellan företagskultur och kontrollkostnader. Seminariedatum: 2018-01-11 Ämne/kurs: FEKH19 Examensuppsats Kandidatnivå, Företagsekonomi, 15 hp Författare: Nathalie Krumm, Elin Söderbergh, Sara Thulesius & Emma Åkesson Handledare: Merle Jacob Nyckelord: Företagskultur, värderingar, transaktionskostnader, kontrollkostnader, safeguard Syfte: Studiens syfte är att undersöka om det finns belägg för att företagskultur kan påverka kontrollkostnader och hur det i så fall tar sig i uttryck. LÄS MER

 4. 14. State ownership, Corporate governance, and Corporate performance:Lessons from China’s mixed-owned enterprises

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Zihao Wang; [2018]
  Nyckelord :State ownership; corporate governance; corporate performance; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the past 30 years, the Chinese government has promoted ownership reform and corporate governance reform to improve the performance of SOEs. Simultaneously, China has come to the era of MOEs. There has been growing empirical studies that consider the effects of corporate governance and state ownership on MOEs’ performance. LÄS MER

 5. 15. BOLAGSLEDNINGENS PERSONLIGA ANSVAR : - med särskild beaktning vid ekonomisk brottslighet, i obeståndsrättsliga sammanhang

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofie Lindahl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dag förekommer missbruk av aktiebolag som associationsform på grund av den låga risken till att åläggas ett personligt betalningsansvar. Det är därför relevant att undersöka varför missbruket förekommer och om det finns en koppling till ekonomisk brottslighet i insolvensrättsliga kontexter. LÄS MER