Sökning: "Corporate Irresponsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Corporate Irresponsibility.

 1. 1. Påverkar sociala kontroverser företags marknadsvärde? : En kvantitativ studie på 1152 publika bolag under en tioårsperiod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emma Jonsson; Alice Rammelt; [2021]
  Nyckelord :ESG; Corporate Social Responsibility CSR ; Corporate Social Irresponsibility CSI ; Social controversies; Stakeholder theory; Legitimacy theory; ESG; Corporate Social Responsibility CSR ; Corporate Social Irresponsibility CSI ; Sociala kontroverser; Intressentteorin; Legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Intresset för företags sociala ansvarstagande har ökat markant sedan millennieskiftet och har sedan dess varit föremål för en intensiv debatt bland forskare, intressenter och företag. Det existerar en mängd forskning som undersöker förhållandet mellan företags sociala ansvarstagande (CSR) och finansiella prestation, medan företags sociala oansvarstagande (CSI) är ett i stort sett outforskat område. LÄS MER

 2. 2. Cause-Related Marketing in the Face of Environmental CSI: Who Donates - Firm or Customer? A quantitative study of CRM-initiatives within the transportation sector.

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Fredrika Wiktorin; Philip Locklund; [2020]
  Nyckelord :Cause-Related Marketing; Corporate Social Irresponsibility; Carbon Offsetting; Hedonic Product Category; Utilitarian Product Category;

  Sammanfattning : Cause-related marketing (CRM), where money is donated to a cause in connection with a purchase, has become a popular marketing strategy to increase funding for a good cause while improving customer relationships. As many firms act within corporate social irresponsible (CSI) industries, an ambiguity regarding how to engage in CRM is present. LÄS MER

 3. 3. Doing Well by Avoiding Bad : consumers' Perceptions of CSR and the Effect on Consumer-Based Brand Equity

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Bengtsson Alex; Sundquist Fanny; [2019]
  Nyckelord :Consumer-based brand equity; corporate social responsibility; corporate social irresponsibility; clothing industry; organisational actions; doing good; avoiding bad; doing bad;

  Sammanfattning : Problem Formulation: The clothing industry is characterised by fierce competition and booming growth. Since the start of the century, clothing consumption has increased tremendously. While consumers are demanding more clothes at cheaper prices, interest for sustainable sourced clothes is also on the rise, especially amongst the younger population. LÄS MER

 4. 4. Institutionella investerares syn på hållbarhetsredovisningar : Hållbarhetsredovisningens betydelse i en analys.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Emma Andersson; Angelica Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; GRI; SRI; ESG; hållbara investeringar; institutionell teori; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Unethical procedures, social irresponsibility and climate change all contribute to unsustainable development. Changing our behavior to contribute to sustainable development has therefore become increasingly important. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Irresponsibility och finansiell prestation : En kvantitativ studie om relationen mellan Corporate Social Irresponsibility och finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Malin Månsberg; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Irresponsibility CSI ; Financial Performance FP ; Intressentteorin; Neoklassisk teori;

  Sammanfattning : Titel: Corporate Social Irresponsibility och Finansiell Prestation - En kvantitativ studie om relationen mellan Corporate Social Irresponsibility och finansiell prestation   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Malin Månsberg   Handledare: Catherine Lions   Datum: 2018 – maj   Syfte: Många forskare har undersökt hur företags sociala ansvarstagande (CSR) påverkar den finansiella prestationen (FP). Denna studie riktar istället fokus på den negativa motsvarigheten, Corporate Social Irresponsibility (CSI), som länge varit i skuggan av de positiva effekter som CSR påstås ha på företagens lönsamhet. LÄS MER