Sökning: "Corporate Social Responsability"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Corporate Social Responsability.

 1. 1. Ett peruanskt småföretags väg till hållbart företagande : Möjligheter, hinder och implementation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Thomas Klövheden; [2017]
  Nyckelord :branding; corporate social responsibility; hållbar utveckling; organisationsutveckling; värdekedjan;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för ett småföretag i Peru att utveckla för mer hållbart företagande samt vilka metoder och strategier som finns tillgängliga för organisationen att implementera i sitt hållbarhetsarbete. Hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande är teman som blir allt viktigare i en global informationsrik omvärld. LÄS MER

 2. 2. How to gain a competitive advantage with a Corporate Social Responsability (CSR) strategy ? : A single case study on COOP - Swedish food retailer (Eurostop, Halmstad)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :NOEMIE PHILIPPE; CYRIL ALBERT; [2013]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Competitive advantage; Coop; Swedish food retailer; value Chain; sustainable competitive advantage; strategy.;

  Sammanfattning : Purpose: The main research objective is to identify how an organization is using a CSRstrategy to gain a competitive advantageMethod: The selected research method is a descriptive method followed by an inductive one.Secondary data has been collected from books at Halmstad University’s Library and academicjournals and other articles founded in the University’s Databases. LÄS MER

 3. 3. Impact of managerial innovation on corporate social responsability : Ikea case study analysis

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Karlstads universitet; Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Blandine Sanchez; Nathan Fanise; [2013]
  Nyckelord :Managerial innovation; technological innovation; innovation; corporate social responsibility; value; values; intangible value; tangible value; values resonance; values dissonance.;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to provide a deeper understandingof managerial innovation impact on companies through Corporate SocialResponsibility (CSR). For this objective, IKEA Karlstad was chosen for theempirical part in order to apply the theoretical framework to practicalrelevance. LÄS MER

 4. 4. Drivers and barriers for corporate social responsability in multinational corporations : A case study of Wärtsilä, Finland

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema vatten i natur och samhälle

  Författare :Victoria Hallbäck; [2012]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibilty CSR ; Corporate Citizenship; environment; Multi-national corporations MNCs ; sustainable development;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to critically examine and analyze multi-national corporation´s work with corporate social responsibility when it comes to environmental protection and sustainability. This study is therefore a case study, where empirical material about a multinational corporation, the company of Wärtsilä, is studied. LÄS MER

 5. 5. Miljömärkning av hotell : En studie av miljömässiga och ekonomiska effekter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Matilda Jansson; [2011]
  Nyckelord :Ecolabel; Corporate Social Responsibility; Ecological modernization; Miljömärkning; Corporate Social Responsability; Ekologisk modernisering;

  Sammanfattning : Idag är turismen en av världens största näringar och den förväntas växa ytterligare framöver. Turismen bidrar på många sätt till den ekonomiska utvecklingen världen över men effekterna av tillväxten kan även få förödande konsekvenser för miljön. LÄS MER