Sökning: "Corporate Social Responsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 2166 uppsatser innehållade orden Corporate Social Responsibility.

 1. 1. Mellan fri vilja och datadriven exploatering: En studie om drivkrafter, medvetenhet, makt och ansvar inom onlinecasinomarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bengtsson; Lisa Hägglund; [2024-02-12]
  Nyckelord :marknadsföringsstrategier; onlinecasino; konsumentbeteenden;

  Sammanfattning : This essay examines the limits of marketing strategies in the online casino industry, focusing on how data-driven and advanced marketing practices influence consumer behavior and contribute to problematic gambling consumption. By observing the online casino industry, the study identifies how companies use sophisticated data analysis methods and psychological techniques to attract and retain customers, raising significant ethical and social issues. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar CSR konsumenters köpintention? : En studie om hur företags sociala ansvar påverkar konsumenternas tilltro, köpintention och varumärkeslojalitet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lucas Persson; David Timbré; [2024]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; konsumentuppfattning; företags sociala ansvar; köpintention; långsiktig hållbarhet; kulturella skillnader; teknikbranschen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur påverkar CSR konsumenters köpintention? Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: David Timbré och Lucas Persson Handledare: Martin Ahlenius  Datum: HT 23 Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur konsumenters uppfattning, medvetenhet och förtroende kring ett företags sociala samhällsansvar påverkar köpintention. Metod: Studiens metodik baseras på en kvantitativ karaktär med ett deduktivt, positivistiskt synsätt. LÄS MER

 3. 3. Bortom Vinsten: En kvalitativ undersökning om hur Svenska Spel och Betsson AB använder CSR och om detta bidrar till ökad lojalitet bland kunder och ökad legitimitet för företagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amelie Lewenhaupt; Anton Conradsen; Oscar Egard; [2024]
  Nyckelord :CSR; loyalty; legitimacy; Carroll’s CSR pyramid; Betsson AB; Svenska Spel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor: Hur använder sig Svenska Spel och Betsson AB av CSR och finns det någon skillnad i CSR-arbetet mellan ett privatägt och statligt ägt spelbolag? Leder företagens CSR-arbete till ökad lojalitet bland kunder och ökad legitimitet för företagen? Syfte: Undersöka hur Svenska Spel och Betsson AB använder CSR i sitt arbete, samt om detta bidrar till ökad lojalitet bland kunder och ökad legitimitet för företagen. Metod: Denna kvalitativa studie förhåller sig till ett hermeneutiskt synsätt med en abduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Hur ser sambandet mellan Corporate Social Responsibility och Earnings Management ut bland börsnoterade företag inom EU?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rikard Eriksson; Felix Lindeborg; [2024]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Earnings Management; ESG; Accrual Earnings Management; Real Earnings Management; International Financial Reporting Standards; Global Reporting Initiative;

  Sammanfattning : Titel: Hur ser sambandet mellan Corporate Social Responsibility och Earnings Management ut bland börsnoterade företag i EU?  Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Felix Lindeborg och Rikard Eriksson Handledare: Jan SvanbergDatum: 2024 - Januari Syfte: Undersöka sambandet mellan Corporate Social Responsibility och Earnings Management bland börsnoterade bolag inom Europeiska unionen. LÄS MER

 5. 5. Är logistikföretagens CSR-rapportering ett verktyg för att signalera uppriktigt ansvar eller ett tecken på greenwashing?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Paulina Borg; Natalie Grossmann; [2024]
  Nyckelord :CSR-reporting; ESG; greenwashing; logistic; signaling; CSR-performance; CSR-rapportering; ESG; greenwashing; logistik; signalering; CSR-prestation;

  Sammanfattning : Titel: Är logistikföretagens CSR-rapportering ett verktyg för att signalera uppriktigt ansvar eller ett tecken på greenwashing?  Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Natalie Grossmann och Paulina Borg Handledare: Jan Svanberg Datum: 2024 - Januari Syfte: Corporate Social Responsibility (CSR) är en central fråga till följd av den globala klimatkrisen och en ökad medvetenhet bland intressenter, där logistiksektorn i synnerhet står inför betydande utmaningar. Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan CSR-prestation och CSR-rapportering för logistikföretag utifrån ett signalerings- respektive greenwashing perspektiv. LÄS MER