Sökning: "Corporate Social Responsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 1798 uppsatser innehållade orden Corporate Social Responsibility.

 1. 1. BLOOD-REDWASHING - En kritisk innehållsanalys av kvinnokroppens representation för kommersiellt syfte och PR i en kampanj av Libresse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Klara Drotz; [2021-03-04]
  Nyckelord :Feminism; postfeminism; kvinnokroppens framställning roll i medier; PR-kritik; Corporate Social Responsibility CSR ; kommersialiserad hållbarhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga hurkvinnokroppen och dess funktioner framställs i PR- ochreklamsammanhang för företag som säljer hygienprodukter för kvinnor,specifikt Libresse.Teori: Feminism vs. LÄS MER

 2. 2. H&M - En Hållbar Historia?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Engström; Fredrik Gunnarsson; Martin Broliden; Alexander Jansson; [2021]
  Nyckelord :CSR; Porters Värdekedja; Kostnadsstrategi; Delat Värde; H M; Business and Economics;

  Sammanfattning : For this paper we used Porter's Value Chain to examine H&M throughout a historical perspective. H&M have for many years strived to keep low prices for their customers, which is according to a Cost Leadership strategy. LÄS MER

 3. 3. Staten och kapitalet - en komparativ analys av aktörskap och kapacitet i Sveriges och Frankrikes nationella handlingsplaner om företagande och mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Clara Koch; [2021]
  Nyckelord :mänskliga rättigheter; företagsansvar nationella handlingsplaner; utlokalisering; arbetsrättigheter; sverige; frankrike; EU; underbudspolitik; soft law; Social Sciences;

  Sammanfattning : Länge har man kunnat läsa rapporter om tvångsarbete, barnarbete och andra missförhållanden i produktionskedjor. Den här uppsatsen tar sig därför an ämnet multinationella företags ansvar för mänskliga rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Corporate Climate Initiatives: An Inside-Out Approach to Stakeholder Engagement

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Hjelmqvist; [2021]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Employee Engagement; Environmental Communication; Stakeholder Management; Sustainable Development; Voluntary Climate Initiatives;

  Sammanfattning : The aim of this case study was to explain how voluntary climate initiatives are communicated to employees, and the role of employee involvement as an antecedent for more strategic environmental sustainability work. More specifically, the project explored enabling factors for stakeholder involvement from a Corporate Social Responsibility (CSR) communication perspective. LÄS MER

 5. 5. Från kärleksgudinna till matchoman : En semiotisk bildanalys av stereotyper i H&Ms reklammaterial under tvåtusentalet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ida Pudas; Emma Järvholm; [2021]
  Nyckelord :stereotypes; H M; semiotic image analysis; advertisement; gender; ethnicity; body positivity; stereotyper; reklam; H M; semiotisk bildanalys; kön; etnicitet; kroppsaktivism;

  Sammanfattning : Today we live in an advertised-oriented society and we are constantly exposed to commercialized messages. Most advertising is based on stereotypical portraits of humans. And something that has attracted attention during the last decade is the one-sided representation that appears in these advertisements. LÄS MER