Sökning: "Corporate Storytelling"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Corporate Storytelling.

 1. 1. Indonesian travel bloggers : the empowered negotiators

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Aryo Prionggo; [2018]
  Nyckelord :Travel Bloggers; Indonesia; Participatory Culture; Intrinsic Motivation; Extrinsic Motivation; Digital Media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Despite aiming for more civic engagement in tourism industry, The Indonesian Tourism Board effort to transform more citizen to become government-version of travel bloggers was faced by a protest since some travel bloggers didn’t feel common values exist. Therefore, this thesis identifies travel blogger’s intrinsic and extrinsic motivations by recognizing the transformation process that develops regular bloggers to be travel bloggers in the context of digital participatory culture. LÄS MER

 2. 2. Factors Affecting Consumer-Based Brand Equity in a Storytelling Context : A quantitative study demostrating that traditional marketing needs more narrative

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oliver Chicaiza; Carl Fredrik Somp; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corporate storytelling is what happens when brands are telling their stakeholders stories. These stories can carry a vast array of messages, but in many cases, theyare just stories. Stories of founders, stories of people in the history of a company, stories of the heritage that a particular brand carries and has carried for centuries. LÄS MER

 3. 3. Rejecting Fate : The challenge of a subaltern community to the creation of a sacrifice zone in Can Sant Joan, Catalonia

  Master-uppsats, KTH/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

  Författare :Sergio Ruiz Cayuela; [2018]
  Nyckelord :political ecology; environmental justice; environmental humanities; subaltern environmentalism; slow violence; sacrifice zones; environmental humanities;

  Sammanfattning : It was my first visit ever to the neighborhood association – in February 2017 – and the phone rang again in the contiguous room. “I’m sorry” apologized José Luis “but our colleagues are not here yet and I need to answer the phone”. LÄS MER

 4. 4. Kontroll eller fria tyglar? : En fallstudie om organisationskontroll inom konsultbranschen ur ett organisatoriskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Nicklas Ygge; Robin Hagberg; [2018]
  Nyckelord :Organization control; identity regulation; knowledge-intensive firms; KIF; consulting companies; identity; Organisationskontroll; identitetsreglering; kunskapsintensiva företag; KIF; konsultföretag; identitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då utvecklingen i det företagsekonomiska samhället har gått från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle efterfrågas extern expertis från kunskapsintensiva företag. Många konsultföretag är goda exempel på den postbyråkratiska organisationsformen, som karaktäriseras av relativt få skikt av hierarki, flexibilitet, delaktighet i beslutsfattande och lösa karriärstrukturer, där identiteten blir svårmanövrerad. LÄS MER

 5. 5. Att framställa hållbarhet: en studie av The H&M Group Sustainability Report 2016

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Emmie Kristoffersson; Emma Malmqvist; [2017]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; PR; Discourses; Storytelling; Sustainability reporting; Thematic analysis; Discourse analysis; Strategic communication; Hållbarhet; Diskurser; Hållbarhetsrapportering; Tematisk analys; Diskursanalys; Strategisk kommunikation; H M; Public relations; Corporate Corporate Responsibility; Hållbarhetsrapport; Rapportering; Hållbarhetsberättelse; kommunikation; Triple bottom line; Hållbarhetsdiskurs; Social Sciences;

  Sammanfattning : It is becoming increasingly common for companies to produce separate CSR and sustainability reports. Previous studies of this communication channel has focused on the content and not on how the reports affect the perception of the company's sustainability. LÄS MER