Sökning: "Corporate Valuation"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Corporate Valuation.

 1. 1. A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE SHAREHOLDER VALUE CREATION FROM SWEDISH SPIN-OFFS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Niklas Grahn; Johan Särén; [2018-07-04]
  Nyckelord :Corporate Restructurings; Divestitures; Spin-offs; Abnormal Returns;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. What Matters in Swedish Corporate Governance?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Edholm; Ludvig Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Corporate governance; firm performance; Agency Theory; board size; gender diversity; director ownership and dividend policy.;

  Sammanfattning : By using five measures of corporate governance, this paper sheds light on the relationship between corporate governance, firm performance and firm valuation in a sample of large Swedish firms between 2013-2016. The study is conducted on the grounds of the Agency Theory as proposed by Jensen and Meckling (1976) and influenced by corporate governance research by Bhagat and Bolton (2008). LÄS MER

 3. 3. Leasing - en studie om skillnader mellan K3 och IFRS : En komparativ studie mellan K3 och IFRS gällande redovisning av leasing ur ett intressentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julian Åsell; David Amoi; [2018]
  Nyckelord :Leases; IFRS 16; K3 chapter 20; stakeholders; stakeholder theory; lessee.; Leasing; IFRS 16; K3 kapitel 20; intressenter; intressentteorin; leasingtagare.;

  Sammanfattning : Redovisningen har för avsikt att ge underlag och information till samhället. Därför är det viktigt att redovisningen återger verkligheten. LÄS MER

 4. 4. The Split of Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) - A case study on how companies are influenced to undertake a divestiture when the perceived internal corporate identity deviates from the external

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Anders Biörklund; Fredrik Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Analyst specialization; Corporate identity; Coverage mismatch; Divestment; Equity discount;

  Sammanfattning : This thesis investigates how differences between the perceived internal corporate identity and the external identity affect the decision to divest a business unit. The chosen method was a qualitative case study of SCA, with 16 interviews of stakeholders with connection to SCA and their spin-off Essity. LÄS MER

 5. 5. Strategiska frågeställningar vid etablering av öppna API:er hos Skatteverket, vars funktion utgår från existerande e-tjänster

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emil Öhman; [2018]
  Nyckelord :API; Open data; e-services; open APIs; API; Öppna data; e-tjänster; öppna API:er;

  Sammanfattning : Examensarbetet föreslår en effektivare process för att analysera olika frågeställningar vid Skatteverkets utveckling av öppna API:er. Frågeställningarna är främst olika juridiska krav men också tekniska och säkerhetsmässiga. Skatteverkets har i dag ett antal e-tjänster med potential att utveckla till öppna API:er. LÄS MER