Sökning: "Corporate bonds"

Visar resultat 6 - 10 av 91 uppsatser innehållade orden Corporate bonds.

 1. 6. An empirical investigation of the relationship between green bonds issuance and firm value and financial performance

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Qinglan Huang; Yuanyuan Li; [2019]
  Nyckelord :corporate green bond; firm value; profitability;

  Sammanfattning : This thesis examines how the stock market responses to the announcement of green bond issuance and compares the different stock market reactions to the announcement of green bond issuance and the announcement of regular bond issuance through event study using stock return data. In addition, this thesis investigates the relation between the issuance of green bond and firm value as well as the association between the issuance of green bond and profitability using firm-level data from 2013 to 2018. LÄS MER

 2. 7. ”Tvingas gör man ju inte så ofta i Svenska kyrkan” : Organisationskultur, informationskultur och digitalt långtidsbevarande i en komplex organisation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Staffi Lontos; [2019]
  Nyckelord :Archive; Digital preservation; Church archives; Corporate culture; Information behavior; arkiv; digitala arkiv; kyrkliga arkiv; organisationskultur; informationsbeteende;

  Sammanfattning : This thesis investigates the organization culture and information culture in the archives of the Lutheran Church of Sweden. The church is the largest Christian denomination in Sweden. Since the year 2000 it is no longer a state church, though some legal, economic and even mental bonds to the state still exist. LÄS MER

 3. 8. INTEREST RATE RISK : A comparative study aimed at finding the most crucial shift in interest rate curves for a life insurance company

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Felix Gyllenberg; Leonard Rudolf Åström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Risk management is applied in many financial institutions under regulatory supervision. Life insurance companies face many challenges to ensure policy holders of future payouts. LÄS MER

 4. 9. A Comparative Analysis of the Performance of Euro-Denominated Green and Conventional Bonds

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Liina-Johanna Leeve; Lois Anum; [2019]
  Nyckelord :Green Bonds; Conventional Bonds; Sustainable Investments; Corporate Bonds; Fama-Macbeth Regression; Fama-French Model; Matching Principle; Merton Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : The green bond market has seen exponential growth since its boom in 2013 but literature on this topic is considered woefully inadequate. This research paper therefore seeks to compare the performance of European green bonds against its conventional counterparts. LÄS MER

 5. 10. Mysteriet på obligationsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Björe; Kristian Nikolovski; André Schramm Holmquist; [2019]
  Nyckelord :Corporate bonds; Yield spread; Default risk; Liquidity risk; Credit spread puzzle; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan olika riskfaktorer och riskpremiens storlek i företagsobligationer utgivna av nordiska bolag under tidsperioden 2013-2018. För att undersöka studiens syfte används en kvantitativ metod med deduktiv ansats. LÄS MER