Sökning: "Corporate finance"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade orden Corporate finance.

 1. 1. Riskhantering inom fastighetsbolag : En kvalitativ studie om hur riskhantering tillämpas inom fastighetsbolag med koppling till budgetering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emil Karlsson; Jackie Lu; [2022]
  Nyckelord :Fastighetsbolag; riskhantering; risk; budget; budgetering; fastighet; finansiell styrning; fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Riskhantering inom fastighetsbolag Bakgrund: Fastighetsbolag utsätts precis som alla andra företag för risker. I fastighetsbolag ligger en stor del av risken i form av fastighetstillgångar som kräver förvaltning, underhåll och riskplanering men även i att bolagen är högt belånade. LÄS MER

 2. 2. Horizontal Supply Chain Propagation from the Present Semiconductor Shortage

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jakob Glasberg; [2022]
  Nyckelord :Horizontal Supply Chain Propagation; Semiconductor Shortage; Difference in Differences; Corporate Finance;

  Sammanfattning : This paper examines the effects from the present semiconductor shortage from a horizontal supply chain propagation perspective. Using relationships data from the FactSet Supply Chain Relationships database, I find evidence supporting that the shortage of semiconductors has propagated horizontally in the supply chains. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till ökad användning av marknadsfinansiering och medföljande risker vid sämre marknadsförhållanden : En studie av kommersiella fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emelie Landström; Filip Lassfolk; [2022]
  Nyckelord :Corporate finance; Capital structure; Real estate; Inflation; Interest rate; Företagsfinansiering; Kapitalstruktur; Fastigheter; Inflation; Ränta;

  Sammanfattning : Fastighetssektorn är en kapitalintensiv bransch och under de senaste åren har det skett en förändring i hur fastighetsbolag väljer att finansiera sin verksamhet. Bolagen har stegvis minskat andelen traditionella banklån och övergått till att finansiera sig mer och mer via kapitalmarknaden med instrument som obligationer, certifikat, hybridobligationer samt preferensaktier och D-aktier. LÄS MER

 4. 4. Sustainability-Linked Bonds: An investigation of premiums associated with sustainability-linked bonds

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Ramirez; Emil Damirov; Linda Ruiyi Huang; [2022]
  Nyckelord :Sustainability-linked bonds; Green bonds; Sustainability bonds; Sustainability premium; ESG; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sustainable finance has become of great importance over the past years, especially due to global climate development, resulting in increased awareness among public and private sectors, and hence, more conscientious investors. In a market familiar with green bonds, Sustainability-Linked Bonds (SLBs) emerged as a new financial instrument posing a lesser greenwashing risk and, therefore, greater potential to make a material impact. LÄS MER

 5. 5. Financing a Sustainable Firm: Insights from the Oatly IPO

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Dennis Russek; Rolf Bräu; [2022]
  Nyckelord :Oatly; IPO; Corporate Finance; Sustainability; Sustainable Finance;

  Sammanfattning : In this thesis, we analyse Oatly's decision to conduct an IPO to raise long-term financing. We note that Oatly was not able to meet high customer demand for its products due to significant production capacity constraints and hence needed to decide on how to finance its growth ambitions. LÄS MER