Sökning: "Corporate governance"

Visar resultat 1 - 5 av 614 uppsatser innehållade orden Corporate governance.

 1. 1. Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Lüning; Fredrik Östlind; Gustav Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige Seminar date: 17 January 2019 Course: FEKH69, Bachelor’s Degree Project in Accounting Undergraduate Level, Business Administration Undergraduate Level, 15 University Credits Points Authors: Christian Lüning, Fredrik Östlind, Gustav Nilsson Advisor: Peter W Jönsson Key words: Earning management, Initial Public Offering (IPO), Private equity/Venture capital, Arbitrary accruals, Non-PE backed companies Purpose: The purpose of the study is to examine if private equity-backed companies that lists on the stock exchange uses earning management to a higher degree than companies with different ownership. Methodology: Financial data is retrieved from Bloomberg Terminal. LÄS MER

 2. 2. Kulturens modererande effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP : En kvantitativ studie på 673 börsnoterade företag i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sara Hollström; Emiliga Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :CSR; CSP; ESG; Female board members; Cultural features; Hofstede; CSR; CSP; ESG; kvinnliga styrelseledamöter; kulturella särdrag; Hofstede;

  Sammanfattning : Syfte: I takt med att konsumenter och övriga intressenters medvetenhet ökar ställs det högre krav på företagens sociala prestation (CSP) för att de ska förbli framgångsrika. Dessa ökade krav har bidragit till nya restriktioner och lagar om rapportering av icke-finansiell information, för vilken företagens styrelse är ansvariga. LÄS MER

 3. 3. Does Board Structure Impact IPO Underpricing? - Evidence from Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Alex Torgersson; Marc Bergmann; Maria Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Initial Public Offerings; Underpricing; Corporate Governance; Board Characteristics; Board Independence;

  Sammanfattning : This paper applies a mixed research method and signaling theory to study the effect of certain board characteristics on IPO underpricing in Sweden. By examining 316 IPOs and 1,678 board members between 2014 and 2018 through various regressions, the analysis demonstrates that board size, board diversity, and education as a proxy for competence, are not correlated with underpricing. LÄS MER

 4. 4. THE EFFECT OF BOARD SIZE ON FIRM PERFORMANCE AND HOW THIS RELATIONSHIP IS INFLUENCED BY UNCERTAINTY AVOIDANCE

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rens Weerink; [2019]
  Nyckelord :board size; firm performance; uncertainty avoidance; corporate governance;

  Sammanfattning : This study investigates the effect of board size on firm performance measured through return on assets. Furthermore, this study investigates how this relationship is influenced by uncertainty avoidance. An unbalanced global sample of more than 9,000 observations divided over 23 countries for the time period 2006 – 2016 is used to examine this. LÄS MER

 5. 5. The Influence of Corporate Governance Quality and Growth Opportunities on Firms’ Payout Policy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rob te Velde; [2019]
  Nyckelord :Corporate Governance; Payout Policy; Dividend; Share Repurchases; Protection Rights.;

  Sammanfattning : This paper examines the effect of corporate governance quality on firms’ payout policy. We analyze a global sample of 3,904 firms (25,773 firm-year observations) over the period 2002-2016. LÄS MER