Sökning: "Corporate identity"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade orden Corporate identity.

 1. 1. We've Got Nothing to Hide - A qualitative study of how corporate identity influence Swedish fashion companies’ commitment to supply chain transparency as a way to compete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Isabelle Båth; John Ekberg; [2020-06-23]
  Nyckelord :Transparency; Supply chain transparency; Corporate identity; Rationales for transparency; Fashion industry; Sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Emojis - det artificiella språket mellan varumärken och människor : En studie om hur varumärken kommunicerar med emojis på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Dennis Törnqvist Berg; Mikaela André; [2020]
  Nyckelord :emoji; brand; brand identity; digital communication; Instagram; emoji; varumärke; varumärkesidentitet; digital kommunikation; Instagram;

  Sammanfattning : Emojis har blivit så vanligt och förankrat i vardagskommunikationen att under år 2015 utsåg Oxford Dictionary emojin “Face with Tears of Joy” till årets ord. Emojis är ett relativt nytt kommunikationsmedel som växt i takt med ett mer digitalt och uppkopplat samhälle där en stor del av kommunikationen sker via sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Att ha inkluderande reklam är en självklarhet, eller? : Organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Ehn; Jenny Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Norm creativity; norm creative advertising; brand identity; organizations; marketing; communication; advertising; Normkreativ reklam; normkreativitet; reklam; organisationer; förhållningssätt; kommunikation; marknadsföring; varumärkesidentitet; varumärke;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att skapa en ökad kunskap och förståelse för organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam   Metod: En deduktiv studie av kvalitativ karaktär genomfördes genom fem intervjuer med Vattenfall, Synoptik, Sparbanken Rekarne, TUI och Vinter.   Slutsats: Studien visade att organisationers förhållningssätt till normkreativ reklam varierar. LÄS MER

 4. 4. Hård respektive moderat reglering för jämställda bolagsstyrelser : En jämförande studie mellan Sverige och Norge 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sanna Karlsson; Nora Thalin; [2020]
  Nyckelord :Kvoteringslag; Jämställdhet; Bolagsstyrelser; Kvinnor i styrelser; Regleringsgrad; Hård reglering; Moderat reglering; Tokens;

  Sammanfattning : Titel: Hård respektive moderat reglering för jämställda bolagsstyrelser - En jämförande studie mellan Sverige och Norge  Bakgrund: Att använda en kvoteringslag som tillvägagångssätt för att uppnå jämställda bolagsstyrelser är ett omdiskuterat ämne i Sverige, såväl som i världen. Länder har valt olika metoder för att främja jämställda styrelser och vi ställer oss frågan om det kan finnas olika grader av reglering och vilka effekter dessa i sådana fall har. LÄS MER

 5. 5. Etik och filantropi – ett redskap för intern påverkan? : En kvantitativ studie utifrån medarbetares perspektiv inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Amanda Ljungdahl; Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :CSR; Ethical responsibility; Philanthropic responsibility; Social identity theory; Organisational identification; Internal branding; Hyperculture; CSR; Etiskt ansvar; Filantropiskt ansvar; Social identitet; Organisatorisk identifikation; Internal branding; Hyperkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällen förändras över tid. Kraven på företags ageranden i samhället har ökat, delvis på grund av en tilltagen globalisering och rörlighet, men även till följd av en ökad medvetenhet om företags påverkan på samhället. LÄS MER