Sökning: "Correction factor"

Visar resultat 11 - 15 av 79 uppsatser innehållade orden Correction factor.

 1. 11. Utvärdering av faskompenseringsmetoder för ett småskaligt vattenkraftverk : Genomgång av kondensatorbatteri, aktiv och passiv reglering, övermagnetiserad synkronmaskin, SVC och STATCOM på Fröslida kraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Fuat Göker; Christoffer Hedberg; [2018]
  Nyckelord :Power factor correction; efficiency; active; passive; total harmonic distortion; budgeting; capacitor bank; synchronous machine; SVC; STATCOM.; Faskompensering; effektivisering; aktiv; passiv; distorsion; kalkyl; kondensatorbatteri; synkronmaskin; SVC; STATCOM.;

  Sammanfattning : Småskalig vattenkraft är en stor användare av reaktiv effekt då de ofta har asynkrongeneratorer. Det gör att det finns ett reellt behov för faskompensering, dels för att minska distorsion i nätet samt för att förbättra deras ekonomiska ställning, då elbolag ofta tar ut en avgift för överskridande användning av reaktiv effekt. LÄS MER

 2. 12. Tiling heuristics and evaluation metrics for treemaps with a target node aspect ratio

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Rodrigo Roa Rodríguez; [2017]
  Nyckelord :Treemap; heuristics; tiling; tessellation; metrics; aspect ratio; orientation agnostic; OAAR; FOAAR; orientation; offset factor; offset quotient; information visualization; infoviz; macro-economic metaphor; eat the poor; eat the rich; subsidy; welfare;

  Sammanfattning : Treemaps are a popular space-filling visualization of hierarchical data that maps an attribute of a datum, or a data aggregate, to a proportional amount of area. Assuming a rectangular treemap consisting of nested rectangles (also called tiles), there are multiple possible valid tiling arrangements. LÄS MER

 3. 13. Contrast Enhancement of Colour Images using Transform Based Gamma Correction and Histogram Equalization

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för tillämpad signalbehandling

  Författare :Pruthvi Venkatesh Gatti; Krishna Teja Velugubantla; [2017]
  Nyckelord :Contrast Enhancement; Image Processing; Traditional Histogram Equalization; Transformed Based Gamma Correction.;

  Sammanfattning : Contrast is an important factor in any subjective evaluation of image quality. It is the difference in visual properties that makes an object distinguishable from other objects and background. Contrast Enhancement method is mainly used to enhance the contrast in the image by using its Histogram. LÄS MER

 4. 14. Measurements and simulations of the performance of the PV systems at the University of Gävle

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Laura Zabala Urrutia; [2017]
  Nyckelord :PV; PVperformance; PVPowerModel; CorrectionFactors; AngleofIncidence; Irradiation; Renewable Energy;

  Sammanfattning : In the following years, the countries will have to face an increase in the energy demand. So far, the fossil fuels have been the main source to meet the energy demand, but they involve serious problems: they contribute to the climate change with high emissions of greenhouse gases, there is an uneven distribution of these resources and their reserves are finite. LÄS MER

 5. 15. Fiber-based Stray Light Suppression in Spectrometers

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Miaoxin Gong; [2017]
  Nyckelord :spectroscopy; spectrometer; stray light; fiber optics; Periodic Shadowing; lock-in analysis; Raman spectroscopy; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Stray light is known as strong interference in spectroscopic measurements. With the creation of a novel kind of customized fibers, manufactured by the fiber optics group in Jena, Germany, a general experimental solution to this problem is possible. LÄS MER