Sökning: "Correctional service"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Correctional service.

 1. 1. "Man blir bemött som en person fast man har berättat om de mest fruktansvärda handlingar man kan tänka sig" : Kvalitativ intervjustudie av upplevelser hos behandlare som arbetar med sexualbrottsprogrammet Seif på anstalt inom svensk Kriminalvård.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Rickard Herting; Gabriel Hourani; [2020]
  Nyckelord :Sex offence treatment with individualized focus; Seif; sex offence; experience; treater; sex offence treatment; thematic analysis; Swedish Prison and Probation Service; Sexualbrottsbehandling med individuellt fokus; Seif; sexualbrott; upplevelse; behandlare; sexualbrottsbehandling; tematisk analys; Kriminalvården;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka behandlares upplevelser av sexualbrottsprogrammet Sexualbrottsbehandling med individuellt fokus [Seif] på anstalt inom svensk Kriminalvård. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. BARN PÅ BESÖK HOS SIN FRIHETSBERÖVADE FÖRÄLDER

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ellinor Nielsen; Stina Olander; [2019]
  Nyckelord :children perspective; correctional services; difficulties; incarcerated parent; possibilities;

  Sammanfattning : Nielsen, E & Olander, S. Children visiting their incarcerated parent. Degree project in Social work 15 högskolepoäng. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Social Work, 2019. LÄS MER

 3. 3. What would work?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amir Basic; Clara WIkström; Kerstin Lindstedt Laumark; [2019]
  Nyckelord :Correctional service; Criminal networks; Criminogenic needs; Prevention; Recidivism; Risk factors; Treatment; Behandling; Kriminalvård; Kriminella nätverk; Kriminogena behov; Riskfaktorer; Återfallsprevention;

  Sammanfattning : Inom svensk forskning har en allt större subgrupp inom den organiserade brottsligheten i Sverige identifierats – löst sammansatta nätverk bestående av unga män med en omfattande problembild som systematiskt begår grova brott. Gruppen orsakar stora samhälleliga kostnader då brottsligheten är grov och återfallsrisken är hög, därutöver ställs högre krav på säkerheten inom kriminalvårdens verksamheter då de bedöms som betydligt mer resurskrävande än andra klientgrupper. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga kriminalvårdares upplevelser av hur de behandlas vid klass 1-anstalter för manliga klienter i Sverige : “Inte optimalt att massa små, blonda tjejer springer på en klass etta”

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Michelle Malm; Daria Kamal; Evelin Panes; [2019]
  Nyckelord :correctional officer; gender differences; macho culture; prison; discrimination; sexism; kriminalvårdare; könsskillnader; machokultur; anstalt; diskriminering; sexism;

  Sammanfattning : Följande studie har undersökt hur kvinnliga kriminalvårdare upplever att de behandlas på klass 1-anstalter för manliga klienter i Sverige. Studien undersökte även hur kvinnliga kriminalvårdare behandlades av sina manliga kollegor och klienter. LÄS MER

 5. 5. En rättssäker Kriminalvård? - Kriminalvårdens verksamhet i anstalt ur ett rättsstatligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Svensson; [2019]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; rättssäkerhet; kriminalvården; anstalt; rättsstatlighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There are approximately 4 100 people incarcerated in Swedish prisons. They are in the custody of The Swedish Prison and Probation Service (SPPS). SPPS is the authority in charge of the correctional institutional treatment of offenders. LÄS MER