Sökning: "Corruption Perceptions Index CPI"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Corruption Perceptions Index CPI.

 1. 1. Korruption och bistånd : En studie om korruptionsnivåns påverkan på bistånd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Eckman; Oskar Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Corruption Perceptions Index CPI ; Korruption; bistånd; Sverige; USA;

  Sammanfattning : Korruption utmålas av biståndsorgan som ett av de största hoten mot ett lands utveckling. Detär inte endast ett problem i sig självt, utan korruption genererar även andra samhällsproblem. LÄS MER

 2. 2. Gross Domestic Product Growth Correlations : Multi Country Study with Focus on China and India

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Varun Nayyar; [2014]
  Nyckelord :GDP; Growth; Literacy; Inequality; Innovation; Logistics; Corruption; FDI; Service share of GDP;

  Sammanfattning : Analyses of the dependence of the Gross Domestic Product (GDP) growth rates on seven variables; Logistic Performance (LGI), Corruption Perceptions Index (CPI), Foreign Direct Investment (FDI), Adult Literacy Rate (ADLR), Gini Index (GI), % Service Share of the GDP (SSG) and Global Innovation Index (GII) have been performed in this study. A regression model has been presented where growth rate is taken as a function of seven factors. LÄS MER