Sökning: "Corten"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Corten.

 1. 1. theatRUM - scener för alla : ett gestaltningsförslag för möten i en naturpark i Ulleråker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Ask; Hannah Marschall; [2016]
  Nyckelord :offentliga rummet; Ulleråker; naturpark; gestalta mötesplatser; flexibilitet;

  Sammanfattning : Uppsala växer som aldrig förr – fram till 2030 beräknas invånarantalet ha ökat med 50 000. För att stadens utveckling skall vara socialt håll¬bar måste, enligt vår uppfattning, de offentliga utrymmena prioriteras. LÄS MER

 2. 2. Krematorium på Norra Begravningsplatsen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jan Anduaga; [2015]
  Nyckelord :Krematorium; Solna; Norra Begravningsplatsen; Tegel; Corten; Separation; Förstärkning; Hagalund; Stockholm; Norra Begravningsplatsen; Jan Anduaga;

  Sammanfattning : A new crematorium in the northern necropolis, in solna is now proposed. The idea is that the crematory will be just as much an industry as a place for relatives to say goodbye to. LÄS MER

 3. 3. När glöden falnat : En urban begravningsplats i fridfull natur  eller - av Lena Nyman namngivet: "Sista ligget"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Kerstin Persson; [2014]
  Nyckelord :Columbarium; lund; minneslund; askgravlund; urban; fridfull; stillsam; ljud; oljud; natur; urban; aska; sorg; vandring; berget; yttre; inre; kista; urna; hål; grönt; grönska; tystnad; ljus; mörker; barn; vuxna; vandring; stig; cortén; metall; jord; vatten; utsikt; utsiktsplats; rumslighet; rymd; nära; närhet; vila;

  Sammanfattning : När glöden falnatEn urban begravningsplats i fridfull naturVar kommer jag att begravas?Idag flyttar fler och fler in till storstäderna, och man lämnar ofta släkten kvar på hemorten.  Det nya livet i storstaden byggs upp runt arbete och de nära relationer till vänner man får, och inte uppbyggda på släktskap. LÄS MER

 4. 4. Varvsbyggnad på Beckholmen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Anna-Mi Karlsudd; [2013]
  Nyckelord :Varvsbyggnad; beckholmen; inventering; struktur;

  Sammanfattning : Beckholmen behöver ett nytt varv. Ön har historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden med reparationsvarv sedan mitten på 1800-talet. Byggnaderna räcker inte längre till och ett tillägg till öns bebyggelse är nödvändigt för en fortsatt varvsverksamhet. Med inventeringen som arbetsmetod får det nya varvet växa fram. LÄS MER