Sökning: "Cosmic"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet Cosmic.

 1. 1. ALTO Timing Calibration : Calibration of the ALTO detector array based on cosmic-ray simulations

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Sotirios-Ilias Tsivras; [2019]
  Nyckelord :ALTO; Cosmic-Rays; Water Cherenkov Detector; Python;

  Sammanfattning : This thesis describes a timing calibration method for the detector array of the ALTO experiment. ALTO is a project currently at the prototype phase that aims to build a gamma-ray astronomical observatory at high-altitude in the Southern hemisphere. LÄS MER

 2. 2. Utbildning för slutanvändare : En fallstudie om utbildningen som gavs till anställda på Akademiska sjukhuset inför införandet av Cosmic R8.1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Cecilia Lundström; [2019]
  Nyckelord :User training; training methods; educator perspective; e-learning; computer mediated learning; Användarutbildning; inlärningsmetoder; utbildarperspektiv; e-learning; datorförmedlad inlärning;

  Sammanfattning : I samband med att Akademiska sjukhuset bytte ut sitt journalsystem till Cosmic R8.1 gavs utbildningar i det nya systemet till de anställda. LÄS MER

 3. 3. Detailed chemical abundances of neutron-capture elements - from 523 local giant stars

  Master-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Rebecca Forsberg; [2019]
  Nyckelord :The Milky Way galaxy; Abundances; High-resolution spectroscopy; Neutron-capture elements; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this work is to determine the abundances of neutron-capture elements in solar neighborhood giant stars. This enables constraints to be put on the the cosmic origin of these elements. LÄS MER

 4. 4. Decay of solutions to the Klein-Gordon equation on some expanding cosmological spacetimes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Amol Sasane; [2019]
  Nyckelord :Klein-Gordon equation; general relativity; FLRW models; Schwarzschild-de Sitter; Reissner-Nordström-de Sitter; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The decay of solutions to the Klein-Gordon equation is studied in two expanding cosmological spacetimes, namely (1) the de Sitter universe in flat Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker (FLRW) form, and (2) the cosmological region of the Reissner-Nordström-de Sitter (RNdS) model. Using energy methods, for initial data with finite higher order energies, bounds on the decay rates of the solution are obtained. LÄS MER

 5. 5. MAC-E-Filter characterization for PTOLEMY : a relic neutrino direct detection experiment

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Carl-Fabian Strid; [2019]
  Nyckelord :particle physics; astroparticle physics; astrophysics; PTOLEMY; relic neutrinos; monte carlo simulation; mac-e-filter; sterile neutrinos; physics beyond the standard model;

  Sammanfattning : The cosmic neutrino background (CNB) can be composed of both active and hypothetical sterileneutrinos. At approximately one second after big bang, neutrinos decoupled from radiationand matter at a temperature of approximately one MeV. LÄS MER