Sökning: "Cost estimation"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade orden Cost estimation.

 1. 1. Skattning av skogsbestånds kapitalförräntning – utifrån Skogliga grunddata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Henrik Wikman; [2019]
  Nyckelord :avkastning; direktavkastning; ekonomi; investering; kapitalförräntning; lönsamhet; risk; räntabilitet; slutavverkning; skattning; skog; skogliga grunddata; virke; värdetillväxt;

  Sammanfattning : Ett skogsbestånds monetära virkesproduktionsvärde kan beräknas som bruttointäkt minus avverkningskostnad. Såväl bruttointäkt som avverkningskostnad beror på skogstillståndet; främst beståndets volym per arealenhet, medelstammens volym och virkeskvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Models for Life Cycle Cost Estimation of Spare and Wear Parts for Urban Gondola Lift Systems : A Case Study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :András Borhidai; [2019]
  Nyckelord :urban gondola lift; cable car; life cycle cost calculation; spare part; wear part; reserve part;

  Sammanfattning : Urban gondola lift systems are becoming a regular sight rather than a rarity throughout the globe. Authors attribute their increasing popularity to factors such as environmental sustainability, operational reliability and cost efficiency compared to other right-of-way transit solutions. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av fäste och skyltar för bakrutetorkare på personbilar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Gustav Johansson; Emelie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :wiper; rear window; sign; mount; car; symbol; means of expression; product design; torkare; bakrutetorkare; skylt; fäste; bil; symbol; uttryckssätt; produktutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete inom integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde. Arbetet utfördes i samarbete med företaget The Best of Sweden AB där uppdraget var att utveckla ett fäste och skyltar för bakrutetorkare på personbilar. LÄS MER

 4. 4. The Association Between Goodwill Costs and Share Prices : A comparison between the amortization regime and the impairment regime in a Swedish setting

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Andreas Hjalmarsson; Åberg Jens; [2019]
  Nyckelord :goodwill; impairment; amortization; IFRS;

  Sammanfattning : Background: Goodwill activity has been very high in Sweden in recent years. Goodwill is regulated by IFRS 3, which came into effect in 2004. Instead of amortizing the asset over a specific number of years, goodwill should be tested for impairment every year. LÄS MER

 5. 5. The euro effect – the impact of EU bilateral real exchange rates on German net FDI : evidence from Germany and seven EU-countries

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Aenne Ohainski; [2019]
  Nyckelord :net FDI; real exchange rate; euro; horizontal FDI; vertical FDI; market-oriented firm; cost-oriented firm; euro-effect; Germany; European Union;

  Sammanfattning : In literature it has been stated that in times of low capital barriers policies can impact real exchange rates (RERs) and, it has been shown that RERs influence foreign direct investment (FDI). As inward FDI is a growth stimulating factor for the German economy and as more than a third of inward FDI stems from countries in the European Union (EU), this study investigates the RER-FDI link between Germany and seven EU countries. LÄS MER