Sökning: "Cost"

Visar resultat 1 - 5 av 12391 uppsatser innehållade ordet Cost.

 1. 1. Economic Preference and Attitudes Towards Alternative Ways to Finance Public Transport

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ellinor Bernsro; Jimmy Sandgren; [2021-08-17]
  Nyckelord :economic preferences; travel behavior; public policy; fare-free public transport; Västra Götaland;

  Sammanfattning : The public transportation system in the region of Västra Götaland elicits quick and efficient travel, while, simultaneously, decreasing the negative effects of driving. However, the system suffers from various problems, mainly fare-evasion. LÄS MER

 2. 2. Grönt och skönt - för alla? En jämförande studie över distribueringen av urban grönska i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna Lilja; Douglas Nilsson; [2021-08-13]
  Nyckelord :Detaljplanering; Urban grönska; Miljörättvisa; Grön infrastruktur; Grönplanering; Göteborg; detail planning; urban green; environmental justice; green infrastructure; green planning; Gothenburg;

  Sammanfattning : This essay aims to study how Urban Green is implemented in the detailed developmentplanning, and however this differs in areas with low contra high socioeconomic prerequisites.The topic of environmental injustice has long been overlooked, especially in the swedishplanning practice. LÄS MER

 3. 3. Traceability Link Correctness: Project-Specific or Generic?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Sanja Colak; Mayra Nilsson; [2021-08-12]
  Nyckelord :Traceability; trace links; trace link correctness; Traceability Information Model; Data Model; project-specific;

  Sammanfattning : To enable proper maintenance of a software product, it is important to discover newand maintain existing traceability links between artifacts. Correctness of trace linksis important as it builds trust in existing trace links and improves software maintenance. LÄS MER

 4. 4. The Deadweight Loss of Christmas Revisited

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Tobias Lahtinen; Johan Rhodin; [2021-08-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 5. 5. Swedish family ownership and its influence on stock performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Navid Ghate; Trf Fjällström; [2021-08-04]
  Nyckelord :Abnormal returns; Fama-French; Swedish stock exchange; Family firms; Ownership structure; Firm characteristics; Agency cost; Performance; Valuation;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER