Sökning: "Counselor in medical health care"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Counselor in medical health care.

 1. 1. Stöd till barn som anhöriga inom vuxenpsykiatrins slutenvård. En kvalitativ studie om kuratorer och sjuksköterskors resonemang utifrån lagstöd 5:7 HSL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Silverberg; [2022]
  Nyckelord :5:7 HSL; Swedish healthcare law; support children as relatives; patients in psychiatric inpatient care; mental illness; healthcare worker; nurse; healthcare counselor; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim was to examine nurses and healthcare counselors reasoning about support for children as relatives of patients in adult psychiatric inpatient care. The healthcare law in Sweden, 5:7 HSL, describes children as entitled to information, advice and support by healthcare professionals when living together with adult relatives that have mental health illness. LÄS MER

 2. 2. ”Allt löser sig inte bara genom ett piller” - Det psykosociala arbetet och perspektivets betydelse inom hälso- och sjukvårdens beroendevård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Karlsson; [2022]
  Nyckelord :psychosocial work; social work; counselor; health care; addiction care; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the significance of psychosocial work and perspective in addiction care within the Swedish healthcare system and what it is that enables or limits healthcare counselors’ psychosocial work in the medical context. The methodology is based on a qualitative approach using eight semi-structured interviews with healthcare counselors working with addiction care in the region of Skåne, Sweden. LÄS MER

 3. 3. Lady Almoners - kuratorer inom hälso- och sjukvården: socialarbetare i en medicinsk kontext : En kvalitativ studie om socialt arbete på ett sjukhus

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nina Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Lady almoner; Social workers; Counselor in medical health care; Counselor; Profession; Certification; Legitimacy; Further education; Corona pandemic; Kurator i hälso- och sjukvården; Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator; Medicinsk kontext; Medicinsk arbetsmiljö; Legitimation; Profession; Vidareutbildning; Coronapandemin;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att öka kunskapen om kuratorer inom hälso- och sjukvården och deras upplevelser av att jobba i en medicinsk kontext samt de eventuella utmaningar och möjligheter det innebär. Socialt arbete bedrivs i stor omfattning inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation och information om läkemedel i farmaceutens arbete – betydelsen av aktivt lyssnande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Dorota Danilkiewicz; [2022]
  Nyckelord :Counseling; patient communication; patient counseling; patient education; patient consult; pharmacists; active listening; counselor; micro-skill.;

  Sammanfattning : Farmaceuter är den yrkesgrupp med bäst insyn i alla läkemedel en patient tar i öppenvården. En bra kommunikation är oftast avgörande för en bra behandling och kan bidra till att förebygga biverkningar av medicinering och påverka individuella och samhällsenliga beslut som förbättrar hälsan. LÄS MER

 5. 5. Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator - specialist eller stärkt generalist?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Gustav Lindstrand; [2021]
  Nyckelord :Counselor; social work in health care; knowledge; specialization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine what type of knowledge and competence is needed and sought after in social work in health care and how the new university education for specialization in health counselling contributes to this knowledge from the student's perspective. A qualitative interview study with open semi-structured questions was carried out with four students that attend the specialization course in health counselling. LÄS MER