Sökning: "Counter-strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Counter-strategies.

 1. 1. Det outtalade. Uppmärksammas och bemöts tyst maktspel i skolan och på fritids? : En fältstudie av kroppsspråk på lågstadiet: Hög- och lågstatusspel och Härskartekniker samt deras Motstrategier och alternativ som Bekräftartekniker och Lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Margot Lande; [2019]
  Nyckelord :Non Verbal Communication; Elementary school; After-school programme; Master Suppression Techniques; Counter-strategies; High and Low status swing; Low Arousal Approach; positioning; interaction; pedagogics; power relations.; Bekräftartekniker; fritidshem; härskartekniker; hög- och lågstatusspel; ickeverbal kommunikation; kroppsspråk; kränkning; lågaffektivt bemötande; pedagogik; makt; motstrategier; relationsskapande.;

  Sammanfattning : Det outtalade – What is not uttered. The purpose of this study is to observe and analyze interaction between young children and between them and their educators focusing on power relations shown by non verbal communication. LÄS MER

 2. 2. Låt oss diskutera näthat! : Hur en interaktiv produkt kan engagera unga gällande näthat på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecca Albemo; Nils Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Online hate speech; Social media; Counter-strategies; Interaction design; Serious games; Näthat; Sociala medier; Motstrategier; Interaktionsdesign; Serious games;

  Sammanfattning : Det finns många fördelar med sociala medier men likväl flera baksidor. Baksidorna inom denna kontext inkluderar kränkningar, trakasserier och hot. Näthat som begrepp är dessutom svårdefinierat, vilket gör ämnet än mer relevant att diskutera. LÄS MER

 3. 3. Jag vill att mitt barn ska bli accepterat precis som det är : Mammor till barn med autism om känslor och upplevelser kring omgivningens bemötande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Hanna Bredesen; Hanna Höydahl Anderberg; [2018]
  Nyckelord :autism; social interaction; mothers experience; face; stigma; autism; autismdiagnos; social interaktion; mammans upplevelse; face; stigma;

  Sammanfattning : Människors olikheter bemöts ofta med fördomar och stereotypa uppfattningar, men detär av största vikt att förstå att ingen människa är en funktionsvariation, utan en unikindivid med en unik personlighet. Denna studies syfte var att få en djupare förståelse förhur mammor till barn med autismdiagnos upplever samt känslomässigt ochbeteendemässigt hanterade hur allmänheten bemötte deras barn. LÄS MER

 4. 4. Teknik och design som motstrategi till sexuella trakasserier online : En kvalitativ studie av erfarenheter och lösningar på sexuella trakasserier online utifrån ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sofia Ahlström; Sofie Hansson; [2017]
  Nyckelord :Social media; interface; social norms; sexual harassment; counter-strategies; feminist HCI; critical design; empowerment; participatory design; resistance.; Sociala medier; gränssnitt; sociala normer; sexuella trakasserier; motstrategier; feministisk HCI; kritisk design; empowerment; deltagande design; motstånd.;

  Sammanfattning : Digital platforms such as social media are big part of people's everyday life and social network. Recent studies shows that the ability to act anonymously on social media has increased harassment behaviors online. LÄS MER

 5. 5. Tiggeriets Symboler : En studie om beteende och strategier i en mellansvensk stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :David From; Jonas Arvidsson; [2015]
  Nyckelord :begging; begging encounter; EU-migrants; symbolic interactionism; social constructionism; covert observation; tiggeri; mötet med tiggare; EU-migranter; symbolisk interaktionism; social konstruktionism; dold observation;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to reveal typical strategies used by beggars in Sweden and how interactions between beggars and passers-by affect behavioral patterns. The study aimed to analyze the results of the observation through a symbolic interactionistic perspective in order to reveal meanings of symbolic interactions in the begging encounter. LÄS MER