Sökning: "Counterfeit Pharmaceuticals"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Counterfeit Pharmaceuticals.

 1. 1. Universitetsstudenters och allmänhetens identifiering av illegala nätapotek. En kombinerad enkät- och litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Erik Tran; [2019]
  Nyckelord :enkätstudie; nätapotek; olaglig försäljning; läkemedel; metoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler konsumenter genomför sina inköp på nätet. E-handeln fortsätter att ha en stigande trend och det finns inga tecken på att det mattas av. Konsumenter som gör sina inköp i fysiska butiker har insett hur praktiskt det är att sitta hemma i lugn och ro och beställa sina produkter online. LÄS MER

 2. 2. Den straffrättsliga bedömningen av varumärkesintrång - en utredning av vissa omständigheter vid påföljdsbestämningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sophia Lindstedt; [2014]
  Nyckelord :allmänfarlighet; varumärkesförfalskade läkemedel; varumärkesförfalskade produkter; straffrätt; immaterialrätt; tredjemansskada; straffvärdebedömning; artbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Counterfeiting has long been considered a rather harmless phenomenon. However, counterfeiting has evolved from a small-scale activity into one on an industrial scale. It has come to pose a serious threat, not only to the interests of the right holder, but to the consumers and the society as a whole. LÄS MER

 3. 3. Pharmaceutical Patents, Right to Health and Access to Essential Medicines: A Human Rights Critique

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ines Lasic; [2013]
  Nyckelord :human rights; intellectual property; pharmaceutical patens; TRIPS; right to health; access to essential medicines; developing countries; neglected diseases; counterfeited drugs; compulsory licences; generic medicines; Health Impact Fund; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Until recently, the areas of patent law and human rights law were treated separately. The tensions between pharmaceutical patents and the human right to health could be felt already in the 1980s, when the HIV/AIDS pandemic broke out and the pharmaceutical company that discovered a drug which could be used to treat this disease decided to patent it and set the price so high, that it was impossible for most people living in poor countries, where the disease was most prevalent, to access them. LÄS MER

 4. 4. Medicinerna som skördar liv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Helander; [2010]
  Nyckelord :Counterfeit Pharmaceuticals; Illegal trade; Globalization; Shadow Economies; the New Security Agenda; Health Security; Nigeria ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Counterfeit pharmaceuticals are a global threat that often doesn’t receive as much attention needed to rectify the problem. There have been many incidents and deaths caused by the effects of these dangerous medicines, especially in developing countries. LÄS MER

 5. 5. Counterfeiting and Parallel Trade of Pharmaceuticals - Free movement of goods versus consumer protection

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate Business School

  Författare :Elisabeth Norling; Paulina Rautio; [2007-07-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The occurrence of counterfeit medicines is a constantly growing problem, which poses a serious threat to human lives. It could also potentially lead to extensive economic implications for affected companies and countries in Europe. LÄS MER