Sökning: "Counterterrorism"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Counterterrorism.

 1. 1. European integration in the field of counterterrorism : Can traditional integration theories explain the measures taken to combat the new threats facing Europe?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Johannesson; [2019]
  Nyckelord :EU; European Integration; Terrorism; Counterterrorism; Neofunctionalism; Liberal Intergovernmentalism;

  Sammanfattning : European integration has been a widely discussed topic within political science since the creation of the EU. In recent years, signs of disintegration have been observed due to widespread euroscepticism, major crises and public discontent. LÄS MER

 2. 2. Targeted Killings - En rättsutredning om förhållandet till den internationella humanitära rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Danielsen; [2018]
  Nyckelord :targeted killings; folkrätt; internationell humanitär rätt; terrorism; drönare; international law; international humanitarian law; drones; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Targeted killing är en metod som används för att bekämpa internationell terrorism och metoden innebär avsiktligt dödande av en på förväg utvald individ. En del stater anser att metoden är rättfärdigad med hänvisning till olika internationella regelverk men metoden har ifrågasatts folkrättsligt. LÄS MER

 3. 3. Inhemsk terrorism - en ny fas av terrorhotet : En diskursanalys om hotkonstruktion i USA och dess följder

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Alexandra Höglund; [2017]
  Nyckelord :Copenhagen school; securitization; discourse analysis; homegrown terrorism; violent extremism; counterterrorism; USA; Köpenhamnsskolan; säkerhetisering; diskursanalys; inhemsk terrorism; våldsbejakande extremism; kontraterrorism;

  Sammanfattning : The threat from homegrown terrorism in the United States is called a new face of the threat from terrorism. The aim of this study is to empirically examine how the new threat from homegrown terrorism has been constructed in the American discourse. LÄS MER

 4. 4. The Threat of Terrorism: Putting Human Rights to the Test : Assessing the Counterterrorist Policies of France in the Aftermath of the 13th of November 2015 Terrorist Attacks 

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Centrum för tillämpad etik

  Författare :Fiore Poidevin; [2016]
  Nyckelord :terrorism; counterterrorism; human rights; Paris attacks; war; crime; restrictions; slippery slope; security; state of emergency; applied ethics;

  Sammanfattning : The terrorist attacks that occurred in Paris on the 13th of November 2015, mark a shift for counterterrorism in France. Indeed, the magnitude of the terrorist attacks persuaded the French government to call for stricter counterterrorist policies. However, the effects of these measures on human rights have been interrogated widely. LÄS MER

 5. 5. Foreign Fighters – aspiring and returning : Prevent, protect, pursue and respond 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Julia Johansson; [2016]
  Nyckelord :EU’s Counterterrorism strategy; foreign fighters; ECTS; the European Union; EU; terrorism; prevent; protect; pursue; respond;

  Sammanfattning : This research resulted in a foreign fighters analytical framework aiming to identify the reasons for an increase of foreign fighters travelling from the European Union to jihadist organisations in Syria and Iraq. The theoretical framework is built on EU’s Counterterrorism strategy (ECTS) on prevention, protection, pursuing and responding towards terrorism. LÄS MER