Sökning: "County governors"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden County governors.

 1. 1. Kulturarv i stadsutveckling : Kvarteret Almen Karlstad Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Andreas Wallqvist; [2014]
  Nyckelord :Kvarteret Almen; Kulturhistorisk värdering;

  Sammanfattning : This essay is from a student at the cultural science program in Karlstad University. The essay in Culture studies deals about the history use and about the cultural-historical values on buildings. The buildings are from a certain area called the neighborhood Almen and have in the past been threatening many times of demolition. LÄS MER

 2. 2. Vår nådiga vilja och befallning : Kungl. Maj:ts brev till landshövdingen på Gotland 1735

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Britt Marie Lennersand; [2011]
  Nyckelord :förvaltningshistoria; Kungl. Maj:t; landshövding; länsstyrelse; frihetstiden;

  Sammanfattning : This is a study of the letters from His Majesty the King to the county governor of Gotland in 1735. In the Age of Liberty the king had limited power. Royal decisions were made with the Council of the Realm where the King only had the advantage of having two votes and a casting vote. LÄS MER

 3. 3. Hans Alséns arkiv 1986 - 1992 : Att ordna och förteckna en landshövdings handlingar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Tony Engström; [2010]
  Nyckelord :Personal archives; Registers; County governors; County Administrative Boards; Secrecy; Personarkiv; Förteckningar; Landshövdingar; Länsstyrelser; Sekretess;

  Sammanfattning : Hans Olof Alsén, born 16 august 1926, is a Swedish Social Democrat politician who served as the County Governor of Uppsala from 1986 to 1992. During the 1960s, -70s and -80s he had several political commissions including Member of Parliament and government Undersecretary. LÄS MER