Sökning: "Couple experience"

Visar resultat 1 - 5 av 201 uppsatser innehållade orden Couple experience.

 1. 1. Barnmorskor inom förlossningsvården: Erfarenheter om kursen Föda utan rädsla

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Marshall; Malin Svala; [2020-01-30]
  Nyckelord :barnmorska; förlossningsförberedelse; föräldrautbildning; självvalt stöd;

  Sammanfattning : Background: To be able to effectively perform maternity care of highest standards, all first time parents are offered a parental and childbirth course. In Sweden these courses are led solely by midwives. The purpose of the courses are to prepare the parents of the forthcoming childbirth and the awaited baby. LÄS MER

 2. 2. Förstagångsföräldrars förväntningar och erfarenheter av de första veckorna hemma. En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Hägglund Gustafsson; Hanna Bergquist; [2020]
  Nyckelord :Expectation; Experience; First time parent; Parenthood; Postpartum; Erfarenheter; Förstagångsförälder; Förväntningar; Föräldraskap; Postpartum;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den första tiden efter hemkomst från BB kan präglas av såväl lyckliga som ansträngda känslor för nyblivna föräldrar. Det har framkommit att en tidig uppföljning från en barnmorska och ett gott stöd den första tiden hemma efter förlossning kan stärka föräldrarna i sina nya roller som föräldrar. LÄS MER

 3. 3. "Det är inte så himla ovanligt" : En studie i socialt arbete om ofrivillig barnlöshet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mariann Agneta Söreng; [2020]
  Nyckelord :infertility; psychological impact; social norms; coping theory; social interactionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Infertility is a medical condition where a person either cannot become pregnant or make someone else pregnant. Infertility can be challenging and stressful to process for the individual or couple experiencing it. LÄS MER

 4. 4. Mobiltelefonanvändande i kärleksrelationer En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Therese Eriksson; Ronja Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Mobile Phone Use; Interaction; Love Relationships;

  Sammanfattning : Nowadays people in a love relationship are bound to maneuver technology in their everyday life. It creates new patterns in the structure of how love relationships work. This qualitative interview study aims at investigating how couples in a love relationship experience how the interaction between them is affected by mobile phone use. LÄS MER

 5. 5. Almsjukan i Malmö : en tillbakablick

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ragnar Blücher Suneson; [2020]
  Nyckelord :Scolytus; Ophistoma; Ulmus; historia; växtskydd;

  Sammanfattning : Under större delen av 1900-talet utgjorde almen ett betydande inslag i Malmös grönska. Från det att den aggressiva formen av almsjuka, orsakad av sporsäcksvampen Ophistoma novo-ulmi, drabbade staden har 40 000 träd gått förlorade. LÄS MER