Sökning: "Cover Pool"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Cover Pool.

 1. 1. Effects of nitrogen quality and quantity on weed-crop competition : a greenhouse experiment with Avena sativa and Avena fatua

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Lukas Hallberg; [2019]
  Nyckelord :weed-crop competition; resource pool diversity; soil microbes; weed community;

  Sammanfattning : The intensification of agricultural activities has provided unprecedented increases in crop production. In the light of this development concerns have been raised about its negative environmental impact. High-input farm management has further reduced the weed diversity and shaped weed communities to consist of a few highly competitive weed species. LÄS MER

 2. 2. Land reclamation by reindeer lichens : On the complexity of substrate and reindeer grazing on Cladonia spp. dispersal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Christine Godeau; [2019]
  Nyckelord :Artificial dispersal Quartzite quarry; Reindeer lichens; Reindeer winter grazing; Substrate.;

  Sammanfattning : Reindeer lichens are on a dramatic decline in Sweden, with a 71 % decrease in abundance over the last 60 years. Reindeer (Rangifer tarandus tarandus L.) management, undertaken by indigenous Sámi people, depend upon extensive winter grazing grounds with abundant reindeer lichen cover. LÄS MER

 3. 3. Trangia Iris

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :ARVID HÄLLJE; ANTON JOHNNER OLIN; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trangia är idag det enda större företag som utvecklar och producerar friluftskök med spritbrännare. Den nuvarande produkten för reglering av spritlågan lider av många brister.Framför allt upplevs den krånglig och riskabel på flera olika sätt. LÄS MER

 4. 4. Intern bemanningspool för att öka flexibilitet och lönsamhet : Risker och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Johanna Nilsson; Jonna Sandin; [2018]
  Nyckelord :Staffing strategy; internal staffing bank; flexibility; health; work rotation; Personalstrategi; intern bemanninspool; flexibilitet; hälsa; arbetsrotation;

  Sammanfattning : Under dagens förhållanden räcker det inte längre med att endast erbjuda bra produkter, det är viktigt att företagen är så effektiva som möjligt på alla vis. Med en osäker marknad skapas variationer i efterfrågan, ett sätt att hantera dessa variationer är att skapa ett flexibelt företag. LÄS MER

 5. 5. Soil organic carbon storage, distribution and characteristics in two contrasting permafrostaffected environments : Evaluating the role of alpine and lowland tundra areas in the permafrost carbon feedback

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Didac Pascual; [2018]
  Nyckelord :soil organic carbon; permafrost; tundra; alpine; climate change; feedback; mapping; landcover; landform;

  Sammanfattning : An important portion of the large northern permafrost soil organic carbon (SOC) pool might be released into the atmosphere as greenhouse gases following permafrost thawing and subsequent SOC decomposition under future warming conditions, resulting in a warming amplification known as the permafrost carbon feedback. Improved knowledge about the amount, composition and distribution of the permafrost SOC pool is essential when assessing the potential magnitude and timing of the permafrost carbon feedback. LÄS MER