Sökning: "Covid -19"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Covid -19.

 1. 1. ”Förändra men förbli” : En studie i ett förändringsarbetes implicita och explicita effekter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elin Lindvall; [2022]
  Nyckelord :förändringsarbete; inkludering; process; skolutveckling; skolkultur och tillgänglig lärmiljö.;

  Sammanfattning : Abstract Lindvall Elin (2022). Förändra men förbli – En studie i ett förändringsarbetes implicita och explicita effekter. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmöuniversitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Modeling German Energy Market Hourly Profiles with a Focus on Variable Renewable Energy

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Thomas Pegoraro; Vincent Ball; [2022]
  Nyckelord :Machine Learning; VRE; LCOE; Hourly Profiles; Hourly Price Forward Curves HPFC ; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper investigates the best methods for modeling hourly profiles in the German energy market for the period between 2018 and 2022. Modeling emphasized variable renewable energy (VRE) and included information on the level of energy production, oil price, COVID lockdowns, and historic hourly energy spot prices. LÄS MER

 3. 3. Återgång till arbetsplatsen : En kvalitativ intervjustudie hur kvinnliga handläggare upplever återgång till arbetsplatsen efter covid-pandemin

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Lina Vaattovaara; [2022]
  Nyckelord :Keywords: flexibility; work-life balance; control; demand and support;

  Sammanfattning : Abstract When the covid virus spread and took a major grip on society around the world, it was classified as a pandemic and the Swedish Public Health Agency gave society advice and recommendations that those who could work from home should do so as much as possible. When advice and recommendations ceased, employees must return to the workplace again. LÄS MER

 4. 4. Network Effects in the PC Gaming Industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Haochen Li; [2022]
  Nyckelord :Network Effects; Industrial Organization; Digital Market; PC Gaming Industry;

  Sammanfattning : Various empirical papers have proved the existence of network effects in many different industries and developed methods to quantify the network effect. The thesis establishes a structural model for the demand system of the PC gaming industry and estimates the reduced-form equations using instrumental variable estimators. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att möta patienter via digitala videobesök : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Ebba Malmström; Kaj Larsson; [2022]
  Nyckelord :Physiotherapy; telemedicine; digital video meeting; qualitative interview study;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användningen av digitala videobesök har ökat inom fysioterapin under de senaste åren, särskilt i samband med covid-pandemin. Den nuvarande kunskapen om fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av användandet av digitala videobesök är begränsad. LÄS MER