Sökning: "Covid-19 pandemic"

Visar resultat 1 - 5 av 1603 uppsatser innehållade orden Covid-19 pandemic.

 1. 1. SOCIAL DISTANSERING: ETT HINDER TILL ÄLDRES VÄLBEFINNANDE UNDER CORONA PANDEMIRESTRIKTIONER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kylie Tanttu; Dorothy Mbabazi; [2022-01-19]
  Nyckelord :elderly; covid19; social distancing; wellbeing; nursing care; literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hög ålder är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av allvarlig sjukdom och död i Covid-19. Social distansering blev den primära åtgärden för att minska smittspridningen av COVID-19, men hälso- och sjukvårdspersonal har inte tillräcklig kunskap om hur den påverkar äldre personers välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. SMITTANDE PASSION - En uppsats om musiker under covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Anton Hedberg; Hannes Wreeby; [2022-01-19]
  Nyckelord :pandemi; pandemic; covid-19; musik; music; musikbransch; kreativitet; prekaritet; music industry; creativity; precariat;

  Sammanfattning : On 10th of March 2020, due to covid-19, the Swedish Public Health Agency raised the risklevel to “very high”. Meeting restrictions were set to a maximum of 500 people. Before themonth was ended public gatherings with over 50 participants were prohibited, making itimpossible for traveling musicians to make a living. LÄS MER

 3. 3. “Fair Trade is an artisan’s movement” An interview study with handicraft producer organisations affiliated to World Fair Trade Organisation (WFTO) in the Global South

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Miranda Kårelind; [2022-01-18]
  Nyckelord :Traditional handicraft; Craftsmanship; Artisans; Fair Trade; Global South;

  Sammanfattning : Traditional craftsmanship provides a significant source of income for marginalised groups in many parts of the Global South. Simultaneously, the traditional handicraft is a way to remember and maintain a cultural heritage. However, the ability to survive on traditional craftsmanship has worsened around the world. LÄS MER

 4. 4. Kramar och covid-19 - En kvantitativ undersökning om fysisk kontakt kan påverka psykiskt välbefinnande under en global pandemi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ellinor Hudson; Ninwa Somi; [2022]
  Nyckelord :covid-19; physical contact; students; mental well-being; Social Sciences;

  Sammanfattning : This quantitative study aimed to extend the knowledge about change in Swedish university students mental well-being, physical contact and the connection between the two of them during a global pandemic. Due to covid-19, the Swedish government announced that the citizens should keep distance from each other. LÄS MER

 5. 5. “Det är du som säger att jag är utanför” - Framställningar av hemlöshet i ETC och Svenska Dagbladet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Oscar Vilhelmsson; Sebastian Johansson; [2022]
  Nyckelord :homelessness; homeless people; media; newspaper; social constructionism; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explain how homelessness is depicted in two of Sweden's national newspapers, ETC and Svenska Dagbladet, during Sweden's first period of Covid-19 restrictions, March 11th 2020 to September 29th 2021. The two newspapers were chosen due to the difference between their ideological values, hence another aim became analysing how the depictions differed in these newspapers. LÄS MER