Sökning: "Covid-19 pandemin"

Visar resultat 1 - 5 av 1700 uppsatser innehållade orden Covid-19 pandemin.

 1. 1. Social isolering, äldres upplevelse under covid-19 pandemin : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johansson Malin; Lundkvist Helena; [2023]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; elderly; sense of coherence; social isolation; Covid-19 pandemin; känsla av sammanhang; social isolering; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livslängden i världen ökar kontinuerligt och även den äldre populationen. Covid-19 pandemin innebar stor påverkan på samhället och restriktioner, bland annat social isolering, infördes för att begränsa smittspridningen. Dessa restriktioner riktades främst mot riskgrupper vilket innebar begränsningar i deras livsstil. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars tillgång till ungdomsmottagningen under covid-19-pandemin -Ur barnmorskans perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emelie Onesti; Frida Irving; [2023]
  Nyckelord :Barnmorska; tillgänglighet; sexuell och reproduktiv hälsa; ungdomar; ungdomsmottagning.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Ungdomsmottagningen [UM] arbetar med ungdomsanpassad vård och eftersträvar hög tillgänglighet genom tillgängliga lokaler och en bredd av kontaktvägar så som fysiska besök, internet och telefon. I mars 2020 klassades Covid-19 som en pandemi. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av föräldraskapsstöd under covid-19 pandemin. - en enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnéa Liljegren; Josefine Grøstad; [2023]
  Nyckelord :COVID-19; digitalization; parental group; parental support; pregnancy.; Covid-19; digitalisering; föräldragrupp; föräldraskapsstöd; graviditet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den nationella strategin för stärkt föräldraskapsstöd som beslutades av regeringen 2018 har som mål att öka kunskapen, tillgängligheten och antal aktörer som erbjuder föräldraskapsstöd till föräldrar för bland annat ett jämställt föräldraskap. Då covid-19 pandemin bröt ut i början på 2020 förändrades förutsättningarna att ge stöd drastiskt på grund av olika restriktioner i samhället. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19 inom slutenvården i början av pandemin : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Andrew Nascimento; Zosh Kihl; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; sjukhus; COVID-19; upplevelser; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor har genom århundraden spelat en viktig roll i vården av patienter med allt från förkylning till akut sjukdom. Den senaste aktuella pandemin Covid-19 uppstod i slutet av 2019 i Kina. Sedan dess har den spridit sig till de flesta delar av världen. LÄS MER

 5. 5. Covid-19 Pandemin - Att föda utan närvaro av sin partner : En intervjustudie om barnmorskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sabina Kassner; Linn Winberg; [2023]
  Nyckelord :Covid-19; experiences; midwives; presence; qualitative design; barnmorskor; Covid-19; erfarenheter; kvalitativ design; närvaro;

  Sammanfattning : Bakgrund: När Covid-19 pandemin blev fakta stod förlossningsvården inför nya utmaningar. Restriktioner infördes om närvaro vid förlossningen om partner hade symptom på, eller bekräftad Covid-19. LÄS MER