Sökning: "Covid-19-lagen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Covid-19-lagen.

 1. 1. Regeringens bestämmelser om vaccinationsbevis - En juridisk analys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Berntsson; [2022-02-04]
  Nyckelord :Vaccinationsbevis; Smittskyddsåtgärd; Patientlagen; Covid-19-lagen; Begränsningsförordningen; Regeringsformen; Europakonventionen; EU-stadgan; Påtvingat kroppsligt ingrepp; Samtycke; Frivilligt samtycke;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet berör frågan om vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd. Författaren undersöker hur regeringens bestämmelser om krav på vaccinationsbevis för att få delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar förhåller sig till bland annat enskilda medborgares grundläggande fri- och rättigheter som följer av gällande rätt. LÄS MER

 2. 2. Innebörden av den tillfälliga pandemilagstiftningen och dess påverkan på det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Noomi Westling Öhman; [2021]
  Nyckelord :Juridik; Den tillfälliga pandemilagen; covid-19-lagen; covid-19;

  Sammanfattning : I januari 2020 konstaterades det första coronafallet i Sverige. Den 11 mars samma år deklarerade World Health Organization att covid-19 är en pandemi. LÄS MER

 3. 3. Skynda långsamt eller snabbt? : En studie av covid-19-lagen och dess skyndsamma lagberedningsprocess

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jessica Broad Näsström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER