Sökning: "Covid-19-pandemi"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet Covid-19-pandemi.

 1. 1. Pedagogers syn på sin egen yrkesroll i den demokratiska processen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Andersson; Maria Dalerstedt; [2023-10-26]
  Nyckelord :Elevinflytande; fritidshem; delaktighet; inflytande; formellt inflytande; informellt inflytande; demokrati; ledarskap; Covid-19-pandemi;

  Sammanfattning : Vår upplevelse är att kollegor talar om att det blivit en mycket begränsad möjlighet att genomföra en bra verksamhet, särskilt under den pågående Covid-19-pandemin, med ett varierat innehåll då det mesta av tiden ska bedrivas utomhus. Vi ser en risk med att fritidsverksamheten mer uppfattas och upplevs som barnpassning utomhus av pedagogerna, likt så som Haglunds (2009) diskurs, “överbliven tid” beskrivs. LÄS MER

 2. 2. Förändrade konsumentbeteendens påverkan på dagligvaruhandlare En kvalitativ studie om hur två dagligvaruhandlare har anpassat verksamheten efter nya konsumentbeteenden till följd av omvärldsförändringar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gisela Hansson Stenum; Alice Larsson; [2023-09-01]
  Nyckelord :konsumentbeteende; dagligvaruhandel; Covid-19; pandemi; Ukraina-kriget; inflation.;

  Sammanfattning : Sedan 2019 har både Covid-19 och ökad inflation påverkat världen på flera sätt. Bland annat har kunder ändrat beteenden, vilket har tvingat företag att anpassa sina verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Specialist nurses’ Compassion Fatigue and related factors in the aftermath of COVID-19 : A correlation survey

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Spinola Pulido; Caroline Krylborn; [2023]
  Nyckelord :Compassion Fatigue; Compassion Satisfaction; Professional Quality of Life Scale; Perceived Organizational Support; turnover intention; Intensive Care Nurses; Nurse Anaesthetist; Empatitrötthet; medkänslatillfredsställelse; Professional Quality of Life Scale; upplevd organisatoriskt stöd; intention till egenuppsägning; Intensivvårdssjuksköterska; Anestesisjuksköterska.;

  Sammanfattning : Background: Intensive Care and Anaesthetists Nurses are, through their profession and the COVID-19 pandemic, predisposed to suffering from Compassion Fatigue (CF). CF develops as stressors exceed the ability to cope with the demands of caring and has been associated with organisational factors. LÄS MER

 4. 4. Att leda under Covid-19 pandemin : En fallstudie om ledarskap i kris

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alexander Kjellman Öhrman; Alexandra Ma; [2023]
  Nyckelord :Leadership; leadership styles; Covid-19 pandemic; transformal; transactional; reflexive; crisis; remote work; Ledarskap; ledarskapsstilar; kris; Covid-19 pandemi; transformativt; transaktionellt; reflexivt; kris; distansarbete;

  Sammanfattning : Denna studie har i syfte att undersöka vilka kännetecken som bidrar till ett effektivt ledarskap under kris, i detta fall Covid-19 pandemin. Studien är upprättad för att bidra med kunskap och förståelse för de relevanta delar och kännetecken som är viktiga under oförutsägbara situationer. LÄS MER

 5. 5. Teleworks effect on job-related relocation decisions : A study of the Swedish workforce

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ellinor Ramstedt; [2023]
  Nyckelord :telework; teleworking; remote work; remote working; work from home; COVID-19; covid-19 pandemic; coronavirus pandemic; relocate; relocation; relocating; relocation decisions; job relocation; move; moving; transfer; employee value proposition; EVP; distansjobb; distansarbete; telependling; jobba hemifrån; covid-19; covid-19 pandemi; corona; coronapandemi; flytta; flytt; flyttning; employee value proposition; EVP;

  Sammanfattning : With teleworking becoming an increasingly normalized work arrangement after the Covid-19 pandemic, it opens up possibilities for workers to be located elsewhere than their workplace. This indicates that work-related relocation may not be a necessity anymore for parts of the workforce, because they can choose to work remotely instead of relocating. LÄS MER