Sökning: "Cowboy"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Cowboy.

 1. 1. Cowboy och andra djur : En faktabok om djurs känslor

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för konsthantverk (KHV)

  Författare :Johanna YOYO NASTY Welinder; [2019]
  Nyckelord :Animals rights; Cowboy; Queer; illustration; pattern; book; storytelling; nature; environment; climate change.; contemporary; awareness; knowledge; facts; fun facts; learning.; Bok; berättande; berättelse; queer; cowboy; könsidentitet; djurrätt; djur; känslor; medvetande; illustration; miljö; klimat; fakta; faktabok; uppslagsverk; kuriosa; lärande.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. DEN IDEALA COWBOYEN : En komparativ studie av maskuliniteten inom den amerikanska audiovisuella westerngenren på 1950-talet samt 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Johannes Falk Renström; [2019]
  Nyckelord :Antagonist protagonist bildutsnitt bilder maskulinitet femininitet representation minoritet indian westerngenren cowboy kropp fåfänga tårar gråt bildanalys semiotik komparation vilda västern populärkultur film Wind River Hell or High Water Fort Apache High Noon The Searchers Rio Bravo;

  Sammanfattning : Den hegemoniska maskuliniteten är försatt i ett stadie av konstant förändring och omförhandling. Saker som i en viss tidsepok kommit att associeras med femininitet kan vid en annan tidpunkt komma att tillskrivas som ett maskulint attribut. LÄS MER

 3. 3. Sakernas Internet och Radiofrekvensidentifiering : En central anpassad lösning för att läsa unika användare med hjälp av populär teknik

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Mattias Sundling; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Internet of Things is a growing market that creates opportunities and chal- lenges for companies. Bergeforsen Obstacle Race is an obstacle race which 2016 attracted 250 people to participate. LÄS MER

 4. 4. "Cowboyen fångar kossor och sånt" : Läsförståelsestrategier i årskurs 2 utifrån materialet "En läsande klass"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sandra Pöhlitz; [2016]
  Nyckelord :reading comprehension strategies; scaffolding; reciprocal teaching; läsförståelsestrategier; stöttning; reciprok undervisning;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine which reading comprehension strategies by the teaching material "A Reading Class" a teacher in second grade tutors about and how the teacher tutors, and which reading comprehension strategies pupils in second grade state that they use when they read on their own, and in what whey they use those reading comprehension strategies.Therefore this study proceeds from the following questions:Which reading comprehension strategies does the teacher tutor about and how does the teacher tutor about those strategies?Which reading comprehension strategies do the pupils state that they are using when they are reading on their own?How do the pupils use the reading comprehension strategies when they read on their own, according to themselves?The investigation is based on three observations of the tutoring about reading comprehension strategies and six interviews with a total of eleven pupils. LÄS MER

 5. 5. ”En läsande klass – Träna läsförståelse” : Autentiska frågor vs icke autentiska frågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Therése Amrén; [2016]
  Nyckelord :A reading class; speaking space; questions; power; authentic questions; non authentic questions; En läsande klass; talutrymme; frågor; makt; autentiska frågor; icke autentiska frågor.;

  Sammanfattning : In this study, I examined how the study guide for A reading class - Practice reading comprehension is used in both theory and in practice, based on the type of questions asked. The aim of the concept is to practice reading comprehension based on five characters: foretell lady, reporter, detective, cowboy and artist. LÄS MER