Sökning: "Craft Science"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Craft Science.

 1. 1. Dokumentation av båtar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Fredrik Leijonhufvud; [2019-05-23]
  Nyckelord :Documentation; Maritime Heritage; Photogrammetry; Craft Science; Forensic Perspective;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård2019, 60 hpAvancerad nivå2019.01... LÄS MER

 2. 2. Spårning - en medeltida klyvteknik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alexander Engelmark; [2019-05-08]
  Nyckelord :Cleaving; Craft knowledge; Hewing; Medieval craft technique; Reconstruction; Tacit knowledge; Klyvning; Hantverksvetenskap; Spårning; Rekonstruktion; Tyst kunskap; Sprätthuggning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Bygghantverk, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.... LÄS MER

 3. 3. Trägärdesgårdar i Skaraborg. Den levande trägärdesgården sedd genom historiska fotografier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Elin Nordlinder; [2019-04-01]
  Nyckelord :wood fence; landscape heritage; craft science; intangible cultural heritage; trägärdesgård; landskapsvård; hantverksvetenskap; immateriellt kulturarv; fotografi;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård, 2018.... LÄS MER

 4. 4. Every sampling is a testimony

  Master-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Evelina Dovsten; [2019]
  Nyckelord :self portrait; tacit knowledge; craft; glassblowing; auto ethnographic; positivistic science; subjective; measurable; philosophy of science;

  Sammanfattning : A self portrait. With an auto ethnographic study method and my own craft; glass making I examine tacit knowledge. A portrait not only of me, but also the human in need of control. An invite to look at our society and see how the measurable is in charge and positivistic science have the leading position in knowledge production. LÄS MER

 5. 5. Hur går det till egentligen?- tre skånska jazzkompositörer om sin kompositionsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Martin Erstrand; [2019]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Komposition; Process; Jazz; Improvisation; Storband; Educational Science; Music Education; Composition; Big Band; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kompositionsprocessen kan se ut för tre skånska kompositörer av instrumental jazzmusik. Studien utfördes genom individuella intervjuer. Samtliga informanter har skrivit längre svitliknande musik för stora ensembler. LÄS MER