Sökning: "Craft Science"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Craft Science.

 1. 1. Dokumentation av båtar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Fredrik Leijonhufvud; [2019-05-23]
  Nyckelord :Documentation; Maritime Heritage; Photogrammetry; Craft Science; Forensic Perspective;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård2019, 60 hpAvancerad nivå2019.01... LÄS MER

 2. 2. Spårning - en medeltida klyvteknik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alexander Engelmark; [2019-05-08]
  Nyckelord :Cleaving; Craft knowledge; Hewing; Medieval craft technique; Reconstruction; Tacit knowledge; Klyvning; Hantverksvetenskap; Spårning; Rekonstruktion; Tyst kunskap; Sprätthuggning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Bygghantverk, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.... LÄS MER

 3. 3. Trägärdesgårdar i Skaraborg. Den levande trägärdesgården sedd genom historiska fotografier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Elin Nordlinder; [2019-04-01]
  Nyckelord :wood fence; landscape heritage; craft science; intangible cultural heritage; trägärdesgård; landskapsvård; hantverksvetenskap; immateriellt kulturarv; fotografi;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård, 2018.... LÄS MER

 4. 4. Hur går det till egentligen?- tre skånska jazzkompositörer om sin kompositionsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Martin Erstrand; [2019]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Komposition; Process; Jazz; Improvisation; Storband; Educational Science; Music Education; Composition; Big Band; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kompositionsprocessen kan se ut för tre skånska kompositörer av instrumental jazzmusik. Studien utfördes genom individuella intervjuer. Samtliga informanter har skrivit längre svitliknande musik för stora ensembler. LÄS MER

 5. 5. Active Suspension Seat for High Speed Craft

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Khaled Ereq; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Master of Science thesis in Naval Architecture presents a study and the performance of an active seat suspension with the purpose to suppress shocks, caused by slamming in High Speed Crafts (HSCs). The system is modelled and simulated with the aid of the Mathworks software Simulink, with the main objective to evaluate if the active suspension seat has the potential to mitigate slamming impact loads to a larger extent compared to a passive suspension seat. LÄS MER