Sökning: "Craft"

Visar resultat 1 - 5 av 474 uppsatser innehållade ordet Craft.

 1. 1. "Det sköna, som ett komplement till det sanna" En studie om elevens lärande, delaktighet och utveckling-genom dans, rytmik och musik som estetiska lärprocesser på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Annica Andersson; [2022]
  Nyckelord :Aesthetic learning processes; dance; rhythmic; practical knowledge; music and eguality;

  Sammanfattning : “The beautiful, as a complement to the true” A study of the student's learning, participation and development - through dance, rhythmic and music as aesthetic learning processes at the after-school center. The purpose of the study was to investigate how the teachers in after-school centers work with students' learning, development and participation through aesthetic learning processes, and also to investigate how the work looks from a gender equality perspective. LÄS MER

 2. 2. Cassandra’s Dream Song in Context: Reinventing Greek Mythology through the Contemporary Flute

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Andreani Papageorgiou; [2022]
  Nyckelord :Flute; Mythology; New complexity; Detailed notation; Extended techniques; Interpretation; Emotional conflict; Performer’s initiative; Performing Arts;

  Sammanfattning : The subject of the present thesis stems from my personal interest about the way Greek mythology has influenced the craft of composing for, and playing, the flute. Although I have always been connected to my heritage, this particular interest was piqued during my studies abroad and especially when I began to tackle Brian Ferneyhough’s Cassandra’s Dream Song (1970) for solo flute. LÄS MER

 3. 3. Blanda egen jord : ett odlingsförsök utifrån historiskt recept och lokala resurser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Amanda Sangüesa; [2021-12-20]
  Nyckelord :hållbar utveckling; trädgårdshantverk; odlingssubstrat; jordblandning; lokala resurser; Sustainable development; Gardener’s craftmanship; substrate mixes; soil mix; local resources;

  Sammanfattning : Making substrates is a craft which made up a big part of the gardener’s profession up until the middle of the 18th century. Many of the necessary components often involved resources that were accessible in the garden. LÄS MER

 4. 4. Hantverkarens sinnliga erfarenheter - en källa till fördjupad hantverkskunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :John Ingolf; [2021-11-29]
  Nyckelord :Craft science; tacit knowledge; sensory experiences;

  Sammanfattning : The sensory experiences of a craftsperson is an integral part of decision making. The difficulties expressing these experiences were documented by Michael Polanyi in the central thesis of his book The tacit dimension (Polanyi 1966). LÄS MER

 5. 5. MÖBELMÄSTARNAS HANTVERKSSKICKLIGHET En undersökning om hur mästerstycken i möbelsnickeri tillverkades 1751 – 1782 och vilken kompetens det krävde av snickaren

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julia Greek; [2021-10-27]
  Nyckelord :möbelsnickeri; mästerstycke; rokoko; hantverksvetenskap; furniture making; craft science;

  Sammanfattning : This master thesis examines firstly what competence a furniture maker in Stockholm, Sweden during the period 1751 – 1782 required to make a master piece. This is done through a literature study, archive research and research on preserved master pieces. I analyse and generate a base of material knowledge, period tools, construction and techniques. LÄS MER