Sökning: "Creative processes"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden Creative processes.

 1. 1. Practices for co-productive planning modes: Urban development in Cape Town : A case study based on the implementation of a design and building development incubator

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Idil Warsame; [2019]
  Nyckelord :Co-production; spatial planning; housing; urban development; informal settlements; small-scale; local communities;

  Sammanfattning : Together with a steadily increasing urban population, South Africa and the city of Cape Town is facing continuously expanding informal settlements and communities with no access to basic human services or adequate housing. There’s an urgent need to design, plan and implement alternative and creative approaches to help stimulate an equal, inclusive and sustainable urban development and strategic spatial planning. LÄS MER

 2. 2. "Vi är kreativitet" - en studie om kvinnliga låtskrivares skapandeprocesser och pedagogiska tankar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Dianna Fischer Bennekov; Moa Hörngren Widing; [2019]
  Nyckelord :Flow; Kreativitet; Musikpedagogik; Musikskapande; Pedagogik; Skapandeprocess; Utbildningsvetenskap; Creativity; Creative Process; Educational Science; Music Education; Pedagogy; Songwriting; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : I denna studie får vi genom åtta intervjuer en inblick i musikskapandet hos kvinnliga artister och musiklärare. Vi undersöker hur deras skapandeprocesser ser ut, deras syn på kreativitet och musikskapande samt vilka metoder de använder i sitt låtskrivande. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av en rengöringsprocess i en produktionslinje : Kompakt tvättkonstruktion som ersätter befintlig tvättanläggning

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :William Lundström; [2019]
  Nyckelord :Designprocess; designprocessen; konstruktion; rostfritt; tvättunnel; ånga; vattenånga; rengöring; alkalisk; edupack; tvål; tvålning; trädteknik; kompakt; tvättkonstruktion; pia;

  Sammanfattning : Den här rapporten dokumenterar ett examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet iinnovationsteknik och design. Kursen omfattar 22,5 högskolepoäng och utförs vårterminen2019 vid Karlstads universitet. Projektet har genomförts i samarbete med RZ Zampart AB. LÄS MER

 4. 4. Written corrective feedback in the writing classroom for young English Second Language Learners

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Nyström; Milanda Gultekin; [2019]
  Nyckelord :Written corrective feedback; corrective feedback; indirect feedback; direct feedback; ESL; second language learning; writing development;

  Sammanfattning : Feedback can be given in many different forms, and the type that is written and strives to either correct students written errors or support their overall writing ability is suitably enough referred to as written corrective feedback (WCF) of which there are two main types of: indirect and direct WCF. We know that second language writers meet many obstacles, be that lack of motivation and vocabulary or misspellings and phrasal issues; nonetheless, teachers thought processes about what type of feedback to give on what type of error is of importance for the continuation of the development of sound feedback approaches. LÄS MER

 5. 5. Towards Understanding the “User of the Future”

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Ramon Andres Amezcua Hidalgo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A fast-moving technological landscape is driving companies of today to constantly search for the solutions of tomorrow. As a result, companies are constantly searching for the next big thing and speculating on possible futures. LÄS MER