Sökning: "Creativity Education"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden Creativity Education.

 1. 1. “Titta där! Titta där! Står en riktig trollkonstnär” - En studie om att skriva musik till barn med fokus på ramar och begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sara Rosander; [2019]
  Nyckelord :Barnmusis; Begränsningar; Låtskrivarprocesser; Musikalisk utveckling; Ramar; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Children s music; Frames; Musical development; Restrictions; The process of making music; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att skriva musik är något som har varit närvarande under hela mitt liv. Jag skrev min första låt när jag var åtta år och efter det har musikskapande varit en stor del av mitt musicerande. Att jobba med barn i de lägre åldrarna har också varit ett arbete som lockat mig. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av kompetens i tekniska karriärspår : En fallstudie om hur föreställningar om kompetens, kompetensbedömning och karriär påverkar organisationers möjlighet att skapa inkludering och mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Caroline Bern; [2019]
  Nyckelord :career; competence; assessment of competence; processes of assessment; inclusion; diversity; karriär; kompetens; bedömning av kompetens; bedömningsprocesser; inkludering; mångfald;

  Sammanfattning : Att ha en mångfald av arbetskraft har idag blivit en viktig fråga för att kunna fånga in en mängd olika kompetenser, kunskaper och förmågor. Många företag uppmuntrar idag arbete med mångfald och inkludering eftersom de hävdar att de ökar kreativiteten och i utsträckningen vinsten för företaget. LÄS MER

 3. 3. Skolan i Slätten

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Linnea Wetterström Engman; [2019]
  Nyckelord :Mälarängen; grundskola;

  Sammanfattning : Mellan Bredäng, Fruängen och Mälarhöjden ligger ett litet skogsparti. Det är snårigt, bergigt och fullt av sly. Det avlägsna bruset från E20 sammanflätas med ljudet av fåglar och löven som prasslar i vinden. Det är en mittpunkt mellan olika slags bostadsområden byggda under olika decennier, en brytpunkt mellan stad och natur. LÄS MER

 4. 4. Elevers multimodala erfarenheter och förmågor som resurs i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zusy Ahlner; Hampus Hagnell; [2019]
  Nyckelord :art education; multimodality; multimodal integration; new media;

  Sammanfattning : This study aims at exploring multimodality and its didactical use in the art subject in secondary and upper secondary school. Correspondingly, the purpose of our study is to understand how the pupil’s multimodal experiences and abilities can be integrated into the art subject considering today’s digital development. LÄS MER

 5. 5. Fenomenet Pokémon GO: Framgångsfaktorerna bakom spelsuccén utifrån ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Evelyn Gustavsson; Emma Shakespeare; [2019]
  Nyckelord :Pokémon Go; usability; success factors for mobile games; gaming experience;

  Sammanfattning : Sedan de första mobila spelen släpptes har tekniken utvecklats och så kallade exergames, vilka ställer krav på fysisk förflyttning för att avancera blir allt vanligare. År 2016 släpptes mobilspelet Pokémon Go och har, mätt med avkastning och popularitet, dominerat den mobila spelmarknaden. LÄS MER