Sökning: "Creativity Education"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade orden Creativity Education.

 1. 1. Förskollärares beskrivning av barns estetiska lärprocesser : - Att arbeta för ett mångsidigt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karolina Åhrman; Christina Falk; [2020]
  Nyckelord :Easthetic learning processes; preschool; preschool-teacher; versatile learning; creativity; Estetiska lärprocesser; förskola; förskollärare; mångsidigt lärande; skapande;

  Sammanfattning : Abstract Summary The purpose of this thesis has been to examine and get a deeper understanding of how preschool - teachers consciously think, plan and work with aesthetic learning processes in preschool. The method used is qualitative interview with eight preschool-teachers. LÄS MER

 2. 2. The usage of CLIL in the classroom and its influence on L2 learners’ motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexandra Sommer; Hanna Svensson; [2020]
  Nyckelord :CLIL; motivation; L2 motivation; scaffolding; self-determination theory SDT ; Process Motivation Model; L2 motivational self-system L2MSS ;

  Sammanfattning : In Swedish schools the education should stimulate students’ creativity, curiosity and self-confidence, as well as provide security and generate the will and desire to learn. Therefore, the aim of this case study is to investigate the area of motivation and how motivation is affected by the usage of Content and Language Integrated Learning (CLIL). LÄS MER

 3. 3. Högläsningssituationen är en samtalsarena : En kvalitativ studie om förskollärares pedagogiska arbete kring högläsning i en flerspråkig barngrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Felicia Apelgren; Carolina Högberg; [2020]
  Nyckelord :artefacts; education planning; multilingual children s group; process languages; reading aloud; Artefakter; flerspråkig barngrupp; högläsning; pedagogisk planering; processa flerspråkighet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to visulise how preschool teachers work pedagog- ically around reading aloud in a multilingual children's group. We want to in- vestigate preschool teachers' reasoning and planning around the reading situa- tion to see what pedagogical purpose that situation can have and what place it takes in the preschool activities. LÄS MER

 4. 4. I mötet med din nästa : Sjuksköterskors erfarenheter av mångkulturell omvårdnad i hälso- och sjukvården

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Rósa Pálmarsdóttir; [2020]
  Nyckelord :Global omvårdnad; jämlik vård; kulturell kompetens; kulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: In a growing multicultural society, demands are placed on health care that includes understanding of cultural differences. Each individual care meeting contains new experiences and challenges in which nurses' core competence is tested when a basic care relationship is to be established. LÄS MER

 5. 5. “Titta där! Titta där! Står en riktig trollkonstnär” - En studie om att skriva musik till barn med fokus på ramar och begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sara Rosander; [2019]
  Nyckelord :Barnmusis; Begränsningar; Låtskrivarprocesser; Musikalisk utveckling; Ramar; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Children s music; Frames; Musical development; Restrictions; The process of making music; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att skriva musik är något som har varit närvarande under hela mitt liv. Jag skrev min första låt när jag var åtta år och efter det har musikskapande varit en stor del av mitt musicerande. Att jobba med barn i de lägre åldrarna har också varit ett arbete som lockat mig. LÄS MER